Keuze voor een VS of PA


 

Het takenpakket van de VS en PA overlapt elkaar in de huisartsenzorg. Beiden besteden een groot deel van hun tijd aan het behandelen van alledaagse klachten. Bovendien hebben ze dezelfde wettelijk bevoegdheden. Toch is er een onderscheid te maken.

 

De keuze voor een VS of PA hangt allereerst af van het probleem dat opgelost moet worden. Wat wil een huisartsenpraktijk of post bereiken? Zorg voor ouderen verbeteren of alleen de druk op het spreekuur verminderen? Hebt u al een goede POH ouderenzorg en bent u op zoek naar iemand die vooral medische taken overneemt? Als u weet wat u wilt, kunt u een betere keuze maken.

 

PA meer diverse klachten
De PA heeft een bredere medische kennis dan een VS. Dat betekent dat de PA over het algemeen een groter scala aan klachten en aandoeningen behandelt dan de VS. 

 

VS meer ouderen en verbinding met de wijk
De VS behandelt vaak een afgebakende groep alledaagse klachten. De VS integreert medische en verpleegkundige zorg. Ze laat haar meerwaarde zien in de zorg voor (kwetsbare) ouderen of patiënten in de palliatieve fase. Ook zien we dat de VS vaker wordt ingezet voor projecten in de praktijk en de verbinding in de wijk. In plaats van de huisarts overlegt de VS bijvoorbeeld met de gemeente of neemt ze deel aan het wijkoverleg.  

 

Opleiding tot VS of PA?
Hbo opgeleide paramedici kunnen alleen PA worden. Hbo verpleegkundigen kunnen kiezen: de VS óf PA opleiding. Zij moeten zich afvragen of ze vooral medische taken willen overnemen van de huisarts. Als dat het geval is dan ligt de keuze voor de PA voor de hand. Liever de verpleegkundige expertise behouden? Dan lijkt de VS opleiding meer geschikt.

Opleidingen tot VS en PA

Hebt u een vraag?