Ondernemerschap gevraagd


 

Een afgestudeerde VS of PA moet zichzelf 'terugverdienen'. Er bestaat geen apart tarief of financiële regeling. Iedere huisartsenpraktijk of huisartsenpost moet zelf berekenen hoe ze de loonkosten voor de VS of PA dekken.

 

Bereken de kosten voor de VS en PA niet apart, neem die mee in de totale praktijkkosten. Dat geldt ook voor de inkomsten, voeg die voor de hele praktijk samen. Het team van huisartsen, doktersassistenten, POH, VS en PA is samen verantwoordelijk om voldoende inkomsten te genereren die de totale kosten kunnen dragen.

 

Inkomsten
Denk aan nog het volgende om (extra) inkomsten te genereren:

 • tarief consulten en visites door VS of PA
 • tarief M&I-verrichtingen en/of modules
 • inschrijven van nieuwe patiënten waardoor meer inschrijftarief
 • VS of PA inzetten in plaats van een waarnemer of hidha
 • aantal fte huisarts verminderen en daarvoor meer uren voor VS of PA
 • biedt nieuwe declarabele diensten aan zoals een avondspreekuur
 • DBC's
 • kijk naar mogelijkheden in compartiment S3

Vergeet niet om breed te kijken naar de inkomsten van de praktijk. Dus niet alleen focussen op wat de VS en PA opbrengen met consulten en visites maar neem bovenstaande punten mee. 

 

Uitgaven

Net zoals voor iedere andere medewerker heeft de werkgever ook kosten voor de VS of PA:

 • salariskosten en werkgeverslasten
 • praktijkkosten zoals huisvestingskosten en ICT
 • overheadkosten zoals reiskosten, scholing of verzekeringen

Kansen
Naast de financiën wegen de kansen en mogelijkheden van een VS of PA mee om deze professional in te zetten in de huisartsenpraktijk. Het verlenen van dagelijkse zorg met behoud van kwaliteit en patiënttevredenheid is een belangrijk aspect van de functie. De inzet van de VS en PA kan daarbij een lagere werkdruk van de huisarts opleveren. Het ontstaan van ruimte voor carrièreperspectief van de huisarts, voor opvang van grotere zorgvraag, ontwikkelen van nieuwe services, kwaliteitsverbetering en meer werkplezier zijn aspecten die genoemd worden door huisartsen die werken met een VS of PA.

Financiering en kansen VS en PA na opleiding

Financiering en kansen VS en PA na opleiding

In de video wordt uitgelegd op welke manier een VS of PA in de huisartsenzorg na de opleiding gefinancierd kan worden. De gebruikte presentatie bekijk je hier.
BEKIJK DE PRESENTATIE

Hoe financiert u de inzet van een VS of PA?

 

Huisartsenpraktijken staan voor een lastige puzzel. Er is geen apart tarief. Twee huisartsen leggen uit hoe zij dit regelen. Hun advies: gewoon doen.


Lees het artikel

Visie, ondernemerschap en innovatie

 

Voor veel huisartsen is het financieren van een VS of PA een uitdaging. Deze huisarts heeft vier VS'en in dienst. Hoe kan dat?

 

Lees het artikel  

Hoe VS en PA in opleiding financieren?