Ondernemerschap gevraagd


 

Een VS of PA moet zich zichzelf 'terugverdienen'. Er bestaat geen apart tarief of financiële regeling. Iedere huisartsenpraktijk of huisartsenpost moet zelf berekenen hoe ze de loonkosten voor de VS of PA dekken.

 

Bereken de kosten voor de VS en PA niet apart, neem die mee in de totale praktijkkosten. Dat geldt ook voor de inkomsten, voeg die voor de hele praktijk samen. Het team van huisartsen, doktersassistenten, POH, VS en PA is samen verantwoordelijk om voldoende inkomsten te genereren die de totale kosten kunnen dragen.

 

Inkomsten
Denk aan nog het volgende om (extra) inkomsten te genereren:

 • consulten en visites door VS of PA
 • extra M&I-verrichtingen aanbieden
 • inschrijven van nieuwe patiënten
 • VS of PA inzetten in plaats van een waarnemer of hidha
 • aantal fte huisarts verminderen en daarvoor meer uren voor VS of PA
 • biedt nieuwe declarabele diensten aan zoals een avondspreekuur
 • kijk naar mogelijkheden in de modues Intergrale ouderenzorg of Organisatie & infrastructuur
 • declarabele taken voor de huisarts zoals een betaalde bestuursfunctie of geven van nascholing

Uitgaven

Net zoals voor iedere andere medewerker heeft de werkgever ook kosten voor de VS of PA:

 • salariskosten en werkgeverslasten
 • praktijkkosten zoals huisvestingskosten en ICT
 • overheadkosten zoals reiskosten, scholing of verzekeringen

Visie, ondernemerschap en innovatie

 

Voor veel huisartsen is het financieren van een VS of PA een uitdaging. Deze huisarts heeft vier VS'en in dienst.  

Lees het artikel