VS & PA in de huisartsenzorg


 

De verpleegkundig specialist (VS) en physician assistant (PA) worden ook wel taakherschikkers of zorgmasters genoemd. Door taken over te dragen aan de VS of PA kan de huisarts zich richten op andere zorgvragen. Niet iedere hulpvraag is zo complex dat een huisarts die moet behandelen.

 

De VS en PA behandelen patiënten van jong tot oud die voor een alledaagse klacht contact opnemen met de huisartsenpraktijk. Net zoals een huisarts nemen de VS en PA een anamnese af, doen lichamelijk onderzoek, stellen een diagnose, geven advies of schrijven medicijnen voor. Ze werken zelfstandig en overleggen als het nodig is met de huisarts.

 

Master opleiding
Een VS is een BIG-geregistreerde verpleegkundige met als vooropleiding hbo verpleegkunde. Een PA heeft eerst een hbo opleiding in de gezondheidszorg gedaan, zoals fysiotherapie, verlos- of verpleegkunde. Beiden hebben een masteropleiding gevolgd: de Master Advanced Nursing Practice (MANP) of de Master Physician Assistant (MPA).

 

Beroepsverenigingen 

De V&VN VS is de beroepsvereniging voor de VS, voor de PA is dit de NAPA. Op hun websites vindt u informatie over het beroep, het beroepsprofiel, lidmaatschap en andere ontwikkelingen. 

 

Specialismen 

De VS kent vanaf 1 januari 2020 twee specialismen: algemene gezondheidszorg (AGZ) en geestelijk gezondheidszorg (GGZ). De VS  in de huisartsenzorg valt onder het specialisme AGZ. De PA kent geen specialimen. 

 

Geen nurse practitioner meer

In 2009 is de term nurse practitioner vervangen door de wettelijk beschermde titel verpleegkundig specialist.

Veel overeenkomsten tussen de VS en PA

 

In de huisartsenzorg lijken de functies op elkaar. Met de V&VN VS en NAPA brachten wij in beeld wat de VS & PA bindt en onderscheidt.  

 

Bekijk de infographic

Feiten over VS en PA in één handig overzicht

 

Hoe lang duurt de opleiding van de PA? Wat zijn de instroomeisen? Wat zijn de bevoegdheden van een VS? Het staat nu voor u op een rij. 

 

Bekijk de infographic

PA aan het werk

VS in actie

Feiten en cijfers over de VS en PA in de huisartsenzorg

Meer informatie over VS en PA:

 

 

Bekijk onze publicaties

Hebt u een vraag?