Wet BIG


 

Kwaliteit bevorderen
De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) heeft als doel om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. Daarnaast beschermt de wet patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners.

 

Beroepen

De wet BIG verdeelt beroepen die onder de wet vallen in drie groepen. Deze groepen staat bekend onder het artikelnummer:

  • artikel 3
  • artikel 34
  • artikel 36a

In artikel 14 zijn de wettelijke specialismen geregeld voor vijf beroepen waaronder die van arts en verpleegkundige. Alleen de artikel 3 beroepen staan in het BIG-register en vallen onder het complete tuchtrecht.

 

De VS valt onder artikel 14. In tegenstelling tot de VS heeft de PA geen wettelijk register en is het tuchtrecht niet in volle omvang van toepassing. Hiervoor heeft de beroepsvereniging NAPA een kwaliteitsregister in het leven geroepen en een reglement opgesteld dat de tuchtrechtspraak verder invult. Voor zowel de VS als de PA geldt artikel 36a.