CAO


 

De huisartsenzorg kent twee cao's: gezondheidscentra en huisartsenzorg. De cao gezondheidscentra kent de functies van VS en PA niet. In de functiewaardering huisartsenzorg, die hoort bij de cao huisartsenzorg, zijn de functies van VS en PA alleen opgenomen voor de huisartsenpost, niet voor de huisartsenpraktijk.

 

Verschillen in salaris
De huisarts (werkgever) moet met de VS of PA in gesprek over het salaris omdat de functies niet in de cao staan. Hierdoor ontstaan verschillen tussen VS'en en PA's onderling. Het salaris varieert binnen de cao huisartsenzorg van schaal 8 tot en met 11. In de cao gezondheidscentra gaat het om schaal 10 tot en met 12. Inschaling is afhankelijk van leeftijd, (voor)opleiding en werkervaring.