Wet- en regelgeving


 

Juridisch kader
Voor de VS en de PA zijn, net als voor andere zorgverleners, een aantal wetten en regels van toepassing zoals de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Wij belichten de meest relevante:

  • wet BIG inclusief voorbehouden handelingen
  • cao en functiewaardering

 

Bevoegd
De VS en PA zijn bevoegd om, onder bepaalde voorwaarden, zelfstandig een aantal voorbehouden handelingen te indiceren, uit te voeren en/of te delegeren. Met de toevoeging van artikel 36a in de wet BIG en het van kracht worden van twee Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB), is hiervoor de wettelijke basis geregeld. Het gaat om een tijdelijke regeling tot 1 januari 2017. Uit het evaluatieonderzoek van het Maastricht Universitair Medisch Centrum bleek dat het voor een deel van de VS'en en PA's een legalisering is van bestaande werkwijzen en voor anderen perspectief biedt hun functie verder te ontwikkelen. De onderzoekers concludeerden dat een wettelijke bevoegdheid voor het uitvoeren van bepaalde voorbehouden handelingen bijdraagt aan het efficiënter inrichten van de zorg. De minister gaat nu een groot deel van die handelingen definitief in de wet BIG te regelen.