Onderscheid VS en PA


 

Wie kiezen?
Moet ik als huisarts nu kiezen voor een VS of een PA? Dat is een vraag die wij veel horen. Huisartsen adviseren wij goed na te denken over het probleem. Wat is de reden dat u overweegt een VS of PA in te zetten? Heeft u veel ouderen in praktijk, is de werkdruk te hoog of wilt u taken overnemen van de specialist? Welke (medische) taken wilt u overdragen? Zoekt u iemand die spreekuur kan doen? Of wilt u ook organisatorische taken overdragen? Als u weet wat u wilt, kunt u een betere keuze maken.

 

VS of PA worden?

Belangrijk is uw vooropleiding. Hbo opgeleide, BIG-geregistreerde verpleegkundigen kunnen kiezen: de opleiding tot VS òf PA. Andere paramedici, zoals een fysiotherapeut of diëtist, gaan automatisch naar de PA-opleiding. Alleen verpleegkundigen kunnen VS worden. Het onderscheidt tussen een VS en PA in de huisartsenzorg is lastig. Als u vooral medische taken wilt overnemen van de huisarts en veel spreekuur wilt doen, kunt u het beste kiezen voor de PA. Heeft u ook belangstelling voor verbeterprojecten, geven van nascholing of ouderenzorg dan lijkt de opleiding tot VS beter te passen.

 

Afgebakend versus breed
Recent onderzoek laat zien dat er veel overlap is in taken van de VS en PA in de huisartsenpraktijk. Beiden behandelen klachten die vaak voorkomen. We zien dat de VS vaker wordt ingezet voor een afgebakend pakket aan klachten. Terwijl de PA een breder klachtenpalet behandelt. De VS daarentegen lijkt een prominentere rol te krijgen in de ouderenzorg dan de PA.

 

VS vaker ook andere taken
Naast het verlenen van (in)directe patiëntenzorg voeren VS en PA ook niet-patiëntgebonden taken uit. Deze taken worden vaker door de VS uitgevoerd, bijvoorbeeld het opzetten van ketenzorgprojecten, projecten gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en managementtaken.