Tijdens opleiding


 

In dienst nemen
Een huisarts, gezondheidscentrum of maatschap neemt de VS of PA tijdens de opleiding in dienst voor 32 uur per week voor de duur van de opleiding (respectievelijk 24 en 30 maanden). De werkgever sluit met de VS of PA in opleiding een leerwerkovereenkomst af en maakt afspraken over het salaris. De functie van VS of PA in opleiding is niet opgenomen in de cao huisartsenzorg of gezondheidscentra.

 

Studiekosten
Verder spreken werkgever en VS of PA in opleiding af voor wiens rekening de volgende kosten zijn:

  • collegegeld
  • studiemateriaal
  • administratiekosten, hogeschoolbijdrage of andere uitgaven
  • reiskosten naar hogeschool

Op de websites van de MANP en MPA opleidingen is meer informatie te vinden over deze studiekosten.

 

Overige kosten
Naast salaris en studiekosten moet een werkgever ook denken aan bijkomende uitgaven voor bijvoorbeeld:

  • huur van een extra spreekkamer
  • toegang tot het huisartseninformatiesysteem
  • aanschaf van opname apparatuur om video opnamen te maken van consulten
  • instrumentarium voor VS of PA (otoscoop, stethoscoop)
  • begeleidingsuren huisarts

 

Subsidie beschikbaar

Voor de werkgever van de VS en PA in opleiding is een subsidieregeling beschikbaar. Informatie kunt u vinden op de websites van de MANP en MPA opleidingen.

 

Andere baten
Consulten en visites die de VS en PA tijdens de opleiding doen zijn te declareren bij de zorgverzekeraar. Deze inkomsten plus de subsidieregeling kunnen (gedeeltelijk) de loonkosten dekken.