Na opleiding


 

Terugverdienen

Er is geen apart tarief of financiële regeling voor de VS en PA, zoals die wel geldt voor de praktijkondersteuner. Uitgangspunt is dat de VS en PA zichzelf moeten 'terug verdienen'.

 

Zelf berekenen
Iedere huisartsenpraktijk, gezondheidscentrum, huisartsenpost of zorggroep moet zelf berekenen hoe de kosten in de eigen situatie te dekken.

 

Lasten
Voor de kosten rekening houden met:

 • Loonkosten bestaande uit het salaris van de VS of PA (volgens inschaling in de CAO en naar rato dienstverband) vermeerderd met de werkgeverslasten (sociale premies, vakantiegeld en eindejaarsuitkering).
 • Praktijkkosten als een volledig ingerichte spreekkamer met toegang tot het huisartseninformatiesysteem, instrumentarium en verbruiksmateriaal. Ook de gangbare huisvestingskosten als gas, water en licht worden gerekend tot de praktijkkosten. Verder hoort hier het gebruik van een mobiele telefoon, laptop of geoutilleerde dokterstas bij.
 • Overheadkosten waaronder reiskosten die gemaakt worden voor visites of nascholingen, verzekeringen die moeten afgesloten, aansturingkosten of salarisadministratie.

 

Baten

Voor de inkomsten denken aan:

 • Verrichtingen (consulten en visites) door VS of PA
 • M&I-verrichtingen die VS of PA doen, zoals kleine chirurgie.
 • Projectmatige activiteiten in het kader van de module kwaliteit bijvoorbeeld een project verminderen van geneesmiddelengebruik.
 • Activiteiten die de VS en PA doen in de programmatische zorg die via de DBC-constructie wordt gefinancierd. Denk aan de ouderenzorg.
 • Toerekenen van een gedeelte van het inschrijftarief aan de VS of PA.
 • Inschrijven van nieuwe patiënten, waardoor de extra inkomsten gebruikt worden voor de financiering van de VS of PA.
 • Een VS of PA inzetten in plaats van een (duurdere) waarnemer of huisarts in dienst van een huisarts (hidha).
 • Formatie huisarts verminderen ten gunste van een VS of PA.

 

Niet declarabel

De VS en PA kunnen ook taken uitvoeren voor de kwaliteitsverbetering of organisatie in de praktijk. Deze uren moeten op een andere manier worden gefinancierd omdat ze niet direct te declareren zijn bij de zorgverzekeraar.

 

Variabelen voor het financieren van een VS of PA