VS Register


 

Na het afronden van de opleiding en inschrijving in het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) mag de VS de wettelijke titel Verpleegkundig Specialist voeren. Er zijn vijf beschermde specialistentitels waarin een VS zich kan laten registreren:

  • preventieve zorg bij somatische aandoeningen
  • acute zorg bij somatische aandoeningen
  • intensieve zorg bij somatische aandoeningen
  • chronische zorg bij somatische aandoeningen
  • geestelijke gezondheidszorg

De meeste VS'en die in de huisartsenzorg werken registreren zich in het specialisme 'intensieve zorg bij somatische aandoeningen'.

 

Herregistratie
De registratie als VS kent een termijn van vijf jaar. Om zich te laten herregistreren moet de VS voldoen aan werkervarings- en deskundigheidsbevorderingseisen.

 

Registratie tijdens opleiding
Tijdens de opleiding tot VS moet de student staan in geschreven in het opleidingsregister.