Onderzoek


 

In de afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de inzet van de VS in de huisartsenpraktijk of -post. Hieronder de belangrijkste resultaten. Meer rapporten en artikelen zijn te vinden bij publicaties.

 

  • In 2009 toonde de Universiteit Maastricht al aan dat de kwaliteit van zorg van de VS voor patiënten met alledaagse klachten te vergelijken is met die van de huisarts. De diagnose en behandeling voert de VS in 90% van de gevallen zelfstandig uit. Patiënten zijn tevreden. De doktersassistenten wijzen van 95% van de zorgvragen juist toe aan de VS. Huisartsen voelen minder werkdruk en zeggen meer tijd te hebben over complexere zorgvragen. Lees verder.

  • Radboudumc IQ healthcare toonde in 2013 de meerwaarde aan van de VS op de spoedpost. De VS is deskundig en biedt veilige zorg. Patiënten en collega zorgverleners zijn heel tevreden over de zorg die ze verleent. De resultaten laten zien dat in een team met vijf huisartsen één huisarts verantwoord vervangen kan worden door een VS. Op diezelfde spoedpost loopt tot medio 2016 een vervolgonderzoek. Dit keer zoeken we naar de meest optimale samenstelling van het team. Bestaat dat uit drie huisartsen en één VS of drie VS'en en één huisarts? De resultaten verwachten we in de tweede helft van 2016. Lees verder.

  • Het rapport 'Praktijkvoorbeelden: VS in de eerste lijn' uit 2015 van KOH en Meetpunt Kwaliteit beschrijft de werkzaamheden van twee VS'en in de huisartsenpraktijk. Mooie voorbeelden die inspireren en veel praktische informatie geven. Lees verder.