Beroepsvereniging


 

De V&VN VS is de beroepsvereniging voor de VS. Op de website staat informatie over de functie, het register en het lidmaatschap. De beroepsvereniging heeft een netwerkgroep eerste lijn waarin VS'en actief zijn die onder andere werken in een huisartsenpraktijk.

 

Beroepsprofiel

Het beroepsprofiel beschrijft de competentiegebieden van de VS. De V&VN ontwikkelde dit profiel voor alle VS'en die in de gezondheidszorg werken. Een functieprofiel daarentegen beschrijft de werkzaamheden van de VS in een organisatie. Zo kan een functieprofiel voor de VS in het specialisme oncologie anders zijn dan voor de huisartsenzorg. Functieprofielen kunnen ook per huisartsenpraktijk verschillen. Dit is afhankelijk van de afspraken die huisartsen en VS samen maken over het takenpakket en verantwoordelijkheden.