De VS


 

Diagnostiek en behandeling
De VS behandelt alledaagse klachten, waarvoor patienten contact opnemen met de huisartsenpraktijk. Vaak gaat het om een afgebakende groep zoals klachten van:

  • bewegingsapparaat
  • keel
  • neus
  • oor
  • urinewegen
  • huid

Zelfstandig

De VS werkt zelfstandig en overlegt als het nodig is met de huisarts. Ze ontvangt in een eigen spreekkamer patiënten. Net zoals de huisarts neemt ze de anamnese af, doet het lichamelijk onderzoek, stelt een (werk)diagnose, geeft de patiënt een advies of schrijft een recept uit. Ze vraagt aanvullend onderzoek aan, verwijst naar de fysiotherapeut of belt met de specialist. Ze behandelt mensen van jong tot oud. Vaak worden een aantal uitzonderingen gemaakt, bijvoorbeeld geen baby's, zwangere vrouwen of psychiatrische patiënten. 

 

Vaak voorkomend niet altijd eenvoudig
Het behandelen van alledaagse klachten is een groot onderdeel van het werk van de huisarts. Maar dat wil niet zeggen dat ze eenvoudig zijn of beperkt blijven tot één consult. Een klacht kan langdurig zijn. De VS spreekt met de huisarts welke klachten zij behandelt.

 

Verpleegkundige blik is aanvulling
Steeds meer huisartsen noemen de 'verpleegkundige blik' die de VS meebrengt, haar kracht. Dat wordt vooral in de zorg voor ouderen en terminale patiënten goed zichtbaar. Een VS behandelt niet alleen de klacht maar kijkt verder als het nodig is. Ze heeft oog voor de mantelzorg, signaleert of een oudere nog wel goed loopt of vraagt na wat iemand eet en drinkt. Een VS behandelt, signaleert en anticipeert proactief.

 

VS als straatdokter
Op enkele plaatsen in het land houden VS'en spreekuren in opvanglocaties voor drugsverslaafden, dak- en thuislozen. Vanuit de huisartsenpraktijk biedt zij, samen met de huisarts, huisartsgeneeskundige zorg aan deze groep.

 

VS GGZ
Sinds een aantal jaren werkt ook de VS GGZ in de huisartsenpraktijk. Deze nieuwe functie in de huisartsenzorg is nog volop in ontwikkeling.

 

Praktijkorganisatie
De VS kan ook worden ingezet voor niet-patiëntgebonden taken. Denk aan het geven van scholing aan doktersassistenten, uitvoeren van kwaliteitsprojecten in het kader van de NHG praktijkaccreditatie of het verbeteren van de samenwerking met de thuiszorg. Maar ook het bijwonen van een wijkoverleg in plaats van de huisarts, het in kaart brengen van een bepaalde patiëntengroep of het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders van kinderen met eczeem zijn mogelijk.

 

In 2009 is de term nurse practitioner vervangen door de wettelijk beschermde titel verpleegkundig specialist.