Beroepsvereniging


 

De NAPA is de beroepsvereniging voor de  PA. Op de website staat informatie over de functie, het register en het lidmaatschap. De beroepsvereniging heeft een vakgroep huisartsgeneeskunde. 

 

Beroepsprofiel
Het beroepsprofiel beschrijft de competentiegebieden van de PA. De NAPA ontwikkelde dit profiel voor alle PA's die in de gezondheidszorg werken. Een functieprofiel daarentegen beschrijft de werkzaamheden van de PA in een organisatie. Zo kan een functieprofiel voor de PA in het specialisme cardiologoe anders zijn dan voor de huisartsenzorg. Functieprofielen kunnen ook per huisartsenpraktijk verschillen. Dit is afhankelijk van de afspraken die huisartsen en PA samen maken over het takenpakket en verantwoordelijkheden.