De PA


 

Diagnostiek en behandeling
De PA behandelt klachten waarvoor patiënten contact opnemen met de huisartsenpraktijk. De meeste zorgvragen, waarvoor mensen bellen, behoren tot de groep van alledaagse klachten. Dat wil niet zeggen dat ze eenvoudig zijn of beperkt blijven tot één consult. Een klacht kan langdurig zijn. De PA spreekt met de huisarts welke klachten zij behandelt.

 

Zelfstandig
De PA ontvangt in een eigen spreekkamer patiënten. Net zoals de huisarts neemt ze de anamnese af, doet het lichamelijk onderzoek, stelt een (werk)diagnose, geeft de patiënt een advies of schrijft een recept uit. Als het nodig is vraagt ze aanvullend onderzoek aan, verwijst naar de fysiotherapeut of belt met de specialist. Ze behandelt mensen van jong tot oud. Vaak worden een aantal uitzonderingen gemaakt bijvoorbeeld geen klachten waarbij sprake is van pijn op de borst. De PA werkt zelfstandig en overlegt als het nodig is met de huisarts.

 

Soms ook andere taken
De PA kan ook niet-patiëntgebonden taken overnemen van een huisarts. Denk aan deelname aan werkgroepen of het inzetten van verbeterprojecten. Huisarts en PA maken hier samen afspraken over.