Hulp bij maken keuzes


 

Bij taakherschikking is het uitgangspunt de drie j's: de juiste patiënt op het juiste moment bij de juiste zorgverlener. Dat kan door (nieuwe) professionals anders in te zetten. Het gaat om de meeste optimale samenstelling van het team; een mix van kennis en vaardigheden.

 

Hiervoor zijn twee hulpmiddelen beschikbaar:

  • skill mix analyse: een instrument dat helpt om een visie te vormen op de toekomstige zorgvraag en benodigde functies in de huisartsenpraktijk.
  • voorbeeld projectplan inzet van VS of PA: een indeling voor een plan van aanpak aan de hand waarvan het opleiden en inzetten van een nieuwe functionaris beschreven wordt.