Taakherschikking


 

Focus op patiëntenzorg

Binnen het kenniscentrum richten we ons op het anders en op maat organiseren van de patiëntenzorg. De taken van een huisarts zijn grofweg in te delen in patiëntgebonden en niet-patiëntgebonden taken. Op beide taakgebieden kan sprake zijn van taakherschikking. 

 

Begrippenkader

Er worden veel begrippen en definities door elkaar gebruik als het gaat over het verdelen van taken. Binnen het kenniscentrum hanteren we de definitie van de Raad voor de Volksgezondheid uit 2002: "Taakherschikking is het structureel herverdelen van taken tussen verschillende beroepen met bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden."

 

Niet nieuw

Het herverdelen van taken van huisarts naar anderen is al jaren aan de gang. Als eerste was daar de doktersassistent die administratieve, en later ook medische taken van de huisarts overnam. Van meer recente datum zijn de inzet van de POH, POH-GGZ, VS en PA. Maar ook fysiotherapeuten en verloskundigen namen al eerder werkzaamheden op zich.

 

Diverse drijfveren

Vaak is een combinatie van factoren aanleiding om na te denken over taakherschikking. Bijvoorbeeld om de kwaliteit van zorg te verbeteren, continuïteit te borgen, efficiënter te werken of capaciteitsproblemen op te lossen. Huisartsen zelf noemen vaak: overvolle spreekuren, meer tijd voor complexe zorgvragen of taken overnemen van de specialist.

Hebt u een vraag?