Stimuleringssubsidie voor 2020Indienen voor 2020 is niet meer mogelijk.

 

Tot 1 februari 2020 konden huisartsen of hun organisaties een aanvraag indienen voor stimuleringssubsidie 2020 vanuit het project 'Versterking opleiding VS en PA Huisartsenzorg'. Dit gold uitsluitend voor studenten die starten met de opleiding in september 2020.

 

Vragen?
Wilt u meer informatie stuur een e-mail beoordelingscommissie@stichtingkoh.nl of bel 040 – 231 06 20.

In 5 stappen naar projectplan voor VS of PA

Wat schrijft u in een projectplan?

PA aan het werk

VS in actie