Stimuleringssubsidie voor 2018 en 2019


 

Huisartsen en huisartsenorganisaties die vanaf september 2018 een VS of PA willen opleiden, kunnen een aanvraag indienen voor een stimuleringssubsidie. Deze subsidie is onderdeel van het project 'Versterking opleiding VS en PA Huisartsenzorg'. Dit kan tot 15 april 2018.  

 

Nieuwe ronde in 2019

Een aanvraag indienen voor het studiejaar dat start in september 2019 kan vanaf januari 2019. 

 

Aanmelden
Voor het indienen van een aanvraag dient u te voldoen aan een aantal randvoorwaarden zoals een eigen financiële bijdrage. De aanvraag wordt beoordeeld op verschillende criteria waaronder:

  • volledig ingevuld aanvraagformulier
  • projectplan
  • begroting

Lees voor het indienen eerst:

Download aanvraagformulier

 

Deadline

U kunt het aanvraagformulier samen met het projectplan vóór 15 april 2018 sturen naar: beoordelingscommissie@stichtingkoh.nl.

 

Hulpmiddelen
Voor het schrijven van het projectplan en het invullen van de aanvraag zijn twee hulpmiddelen beschikbaar. Zie onderaan deze pagina. 

 

Praktijkvoorbeelden

Onder aan deze pagina staan filmpjes die laten zien wat de VS en PA doen in een huisartsenpraktijk. Wilt u meer weten lees dan hoofdstuk 3 uit ons rapport over de VS en PA.

 

Beoordeling
Een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de criteria. Bij een toekenning krijgt u ook bericht over de hoogte van het bedrag. Voor deze ronde (start opleiding september 2018) is € 500.000,- beschikbaar. Met dit budget wil de commissie zoveel mogelijk aanvragen honoreren.

 

Aanvulling op huidige subsidieregeling
Deze stimuleringssubsidie is een aanvulling op de bestaande subsidieregeling van de hogeschool. De bedoeling is om huisartsen en -organisaties zo een extra impuls te geven om op te leiden. Meer informatie over de subsidieregeling van de hogeschool kunt u vinden op de websites van de scholen die de opleiding tot VS en PA aanbieden.

 

Vragen?
Wilt u meer informatie stuur een e-mail naar de beoordelingscommissie of bel 040 – 231 06 20.

In 5 stappen naar projectplan voor VS of PA

Wat schrijft u in een projectplan?

PA aan het werk

VS in actie

Hebt u een vraag?