Samenwerken in de wijk


Sterke wijknetwerken opbouwen met nieuwe online toolbox

Sterke wijknetwerken, waarin de eerstelijnszorg samenwerkt met welzijn en burgers, bevorderen de vitaliteit en gezondheid van bewoners. Maar hoe organiseer je zoiets? KOH heeft in samenwerking met de HAN (lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening) én Radboudumc (afdelingen IQ healthcare en Eerstelijnsgeneeskunde) een online toolbox ontwikkeld om een succesvol netwerk op te zetten. 

 

Bekijk de website

Instrumenten en kennisproducten

Succesvol samenwerken in wijknetwerken

Methode wederzijds begrip

Deze methode helpt bij het verkennen en vormgeven van de samenwerking in een wijknetwerk. 

Bekijk de methode 

Begrippenkader

Welke begrippen hanteren we en bedoelen we hetzelfde? Duidelijke afspraken over begrippen zijn een voorwaarde voor goede samenwerking.

Bekijk het begrippenkader