Huisartsen zien rol voor VS en PA


 

Het opleiden van een Verpleegkundig Specialist (VS) of Physician Assistant (PA) zien huisartsen en huisartsenposten als een investering in de toekomst van hun praktijk of organisatie. Belangrijk is dat zij eerst een plan maken met daarin een toekomstvisie voor de praktijk voordat zij beginnen met het opleiden. Nu is nog vaak de ambitie van een praktijkondersteuner of de vraag van de huisartsenpost aanleiding.

 

Download het rapport

 

Dat staat in het onderzoeksrapport van Radboudumc IQ healthcare en stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH). De onderzoekers volgden 32 huisartspraktijken en huisartsenposten om meer inzicht te krijgen in de kansen en knelpunten bij het opleiden en het inzetten van een VS of een PA. De vele citaten in het rapport geven een kijkje in hun keuken en kunnen de lezers helpen bij het inzetten van deze master opgeleide beroepsbeoefenaren.

 

Huisartsen voelden een verlichting op het eigen spreekuur doordat de VS en de PA patiënten met vaak voorkomende klachten behandelden en een belangrijke rol speelden in de zorg voor ouderen. De VS en de PA zorgden voor continuïteit in het team, meer tijd voor huisartsen voor patiënten met complexe zorgvragen, een betere monitoring van patiënten en meer verbinding met de wijk.

 

Volgens de onderzoekers zijn er ook aandachtspunten bij de opleiding: een onduidelijke positie van de VS en de PA in de praktijk, huisartsen mistten handvatten hoe ze de VS en PA kunnen inzetten en vonden zij dat de opleiding te veel gericht was op de zorg in het ziekenhuis. Daarnaast verdienden de VS en de PA zich tijdens hun studie maar deels terug.

 

De onderzoekers pleiten voor een breed gedragen visie op de positie van de VS en de PA in de huisartsenzorg die uit gaat van de toekomstige zorgvraag van de patiënt en de organisatie van de zorg. Duidelijkheid over de meerwaarde, rol en taken van de VS en de PA geeft richting aan het curriculum van de opleidingen en biedt handvatten aan huisartsen, managers, beleidsmakers en (aankomend) VS'en en PA's.

 

assignItem: item of type 'item_cms_category' with id '1454' does not exist

Contact

Voor het onderzoek
E-mail Miranda Laurant
Senior onderzoeker
Radboudumc
IQ healthcare

 

Voor de implementatie
E-mail Emmy Derckx
Projectleider KOH