Contouren van de beroepen van straks


In 2025 hebben we dezelfde beroepen en functies in de huisartsenzorg als in 2017. Alleen de inhoud en de manier waarop functies zijn georganiseerd verandert. Dat concludeert KOH die de contouren voor de ondersteunende beroepen in de huisartsenzorg verkende op verzoek van het Stichting Sociaal Fonds Huisarstenzorg (SSFH).

 

Download het rapport  

 

De functies van straks vragen nieuwe en andere compententies. Ook de organisatie van de huisarstenvoorziening gaat veranderen. Iedere organisatie kijkt op basis van de zorgvraag, wens van de patiëntenpopulatie en context welke skillmix nodig is. Op basis daarvan worden keuzes gemaakt voor functies. Dat kan voor iedere organisatie anders zijn. One size fits all bestaat niet. De organisatie van de huisartsenvoorziening van de toekomst vraagt om maatwerk.   

 

In het rapport staan niet alleen adviezen maar de auteurs geven ook veel informatie. Zo kunt u lezen wat het verschil is tussen een beroep en een functie, een beroepsprofiel en een competentieprofiel. En in het vijfde hoofdstuk staan belangrijke toekomstontwikkelingen in de samenleving, zorg, onderwijs, techniek en arbeidsmarkt beschreven.  

 

Het rapport is niet het standpunt van KOH of SSFH, maar een uitnodiging om na te denken over de toekomst.