Voeden, bewaken en uitdragen


 

Dat zijn in de taken van de stuurgroep Taakherschikking Eerste Lijn. Ze voeden de agenda van het kenniscentrum vanuit de praktijk, opleidingen, beroeps- en koepelorganisaties, financiers en overheid. Bewaken de voortgang in het bijzonder van de functies van de VS en PA. En dragen kennis verder uit het veld in.

 

De stuurgroep leden zijn de ambassadeurs van het kenniscentrum. In de stuurgroep van het Kenniscentrum Taakherschikking Eerste Lijn zijn vertegenwoordigd:

 • Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, afdeling Verpleegkundig Specialisten (V&VN VS)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, afdeling POH en PVK (V&VN POH PVK)
 • InEen
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Hogescholen Master Advanced Nursing Practice (MANP)
 • Hogescholen Master Physician Assistant (MPA)
 • Huisartsopleiding Nederland 
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
 • Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE)
 • Stichting Sociaal fonds Huisartsenzorg (SSFH)
 • Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO)
 • Nederlandse Vereniging voor Doktersassistenten (NVDA)
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten, commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs (VNG)

Het Ministerie van VWS is aanwezig als waarnemer.