Voeden, bewaken en uitdragen


 

Dat zijn in de taken van de stuurgroep Taakherschikking Eerste Lijn. Ze voeden de agenda van het kenniscentrum vanuit de praktijk, opleidingen, beroeps- en koepelorganisaties, financiers en overheid. Bewaken de voortgang in het bijzonder van de functies van de VS en PA. En dragen kennis verder uit het veld in.

 

De stuurgroep leden zijn de ambassadeurs van het kenniscentrum. In de stuurgroep van het Kenniscentrum Taakherschikking Eerste Lijn zijn vertegenwoordigd:

  • NAPA
  • V&VN VS
  • Ineen
  • Hogescholen Master Advanced Nursing Practice en Master Physician Assistant worden vertegenwoordigd door het Landelijk Platform VS-PA
  • Huisartsopleiding Nederland
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Zorgverzekeraars Nederland

Het Ministerie van VWS is aanwezig als waarnemer.