Stuurgroep


 

Voeden, bewaken en uitdragen
Dat zijn in de taken van de stuurgroep Taakherschikking Eerste Lijn. Ze voeden de agenda van het kenniscentrum vanuit de praktijk, opleidingen, beroeps- en koepelorganisaties, financiers en overheid. Bewaken de voortgang in het bijzonder van de functies van de VS en PA. En dragen kennis verder uit het veld in. De stuurgroep leden zijn de ambassadeurs van het kenniscentrum.

 

In de stuurgroep van het Kenniscentrum Taakherschikking Eerste Lijn zijn vertegenwoordigd:

  • Zorgverzekeraars Nederland
  • InEen
  • Huisartsopleiding Nederland
  • Platform VS-PA
  • NAPA
  • V&VN VS
  • Hogescholen Master Advanced Nursing Practice
  • Hogescholen Master Physician Assistant

Het Ministerie van VWS is aanwezig als waarnemer.