Opdrachtgevers


Het kenniscentrum kent vele opdrachtgevers van overheid, koepelorganisaties, onderzoeksinstituten en beroepsorganisaties tot huisartsenposten. 

 

Ministerie van VWS, Cohesie, Huisartsenposten Oost-Brabant, SSFHV&VN, NAPA, Ineen, Robuust.