Kenniscentrum


 

Jarenlange ervaring
Het op een goede manier herverdelen van taken in de huisartsenzorg is niet eenvoudig. KOH heeft in ruim vijftien jaar veel expertise opgebouwd over taakherschikking in de eerste lijn. Eerst met de implementatie van de functie van praktijkondersteuner, later met die van de verpleegkundig specialist (VS) en physician assistant (PA). Er is nog veel werk te verzetten op het gebied van visievorming, draagvlak, randvoorwaarden en implementatie in de praktijk. Een proactief beleid is nodig om de kansen die er liggen te verzilveren.

 

Onze ambitie
Het kenniscentrum wil:

 • het zorgaanbod in de huisartsenvoorziening passend organiseren door te zorgen dat de juiste patiënt op het juiste moment bij de juiste zorgverlener (3 j's) komt;
 • de functies van VS en PA implementeren in de huisartsenzorg.

 

Dit doen we door het:

 • ontsluiten, verzamelen en delen van kennis en ervaring;
 • genereren van nieuwe kennis door stimuleren, initiëren en begeleiden van projecten en onderzoeken;
 • creëren van draagvlak;
 • samenbrengen van partijen;
 • netwerken, adviseren, meedenken, signaleren en bewaken;
 • verbinden van onderzoek, praktijk en opleiding;
 • geven van bekendheid aan de functies van VS en PA.

 

Samen

Het kenniscentrum kent een netwerkstructuur. Wij werken samen met en adviseren aan lokale, regionale en landelijke partijen als:

 • zorgaanbieders als huisartsenpraktijken, zorggroepen of huisartsenposten;
 • ministerie van VWS;
 • zorgverzekeraars;
 • beroepsorganisaties als NAPA, V&VN, LHV;
 • wetenschappelijk instituten als Radboudumc IQ healthcare, Maastricht UMC+, NIVEL, Tranzo Tilburg University;
 • opleidingen bijvoorbeeld MPA, MANP, huisartsenopleidingen
 • koepelorganisaties denk aan Ineen, NHG, SSFH.

 

Stuurgroep
Een landelijke stuurgroep Taakherschikking Eerste Lijn draagt het kenniscentrum. Hierin zijn stakeholders vertegenwoordigd. De stuurgroep stimuleert, bewaakt en faciliteert de implementatie van de VS en PA in de huisartsenzorg.

Hebt u een vraag?