Het team in de huisartsenpraktijk


 

Samen staan voor patiëntenzorg
Zorgverleners met verschillende deskundigheden en opleidingsniveau's kunnen samen het huisartsgeneeskundig zorgaanbod bieden. Hierdoor ontstaat een efficiënte praktijkorganisatie en een sterke eerste lijn. Het team bestaat naast de huisarts uit: de doktersassistent en praktijkondersteuner(s). De laatste jaren zien we in steeds meer praktijken ook een VS en/of PA werken.

 

Doktersassistent
De doktersassistent is meestal het eerste aanspreekpunt voor de patiënt in de huisartsenpraktijk; zij beantwoordt de telefoon of staat de patiënt te woord aan de balie. Afhankelijk van de zorgvraag kan de doktersassistent zelf voorlichting en zelfzorgadviezen geven. Bijvoorbeeld een advies om paracetamol te gebruiken bij lage rugpijn. Verder verricht zij kleine laboratoriumonderzoeken en medisch-technische taken zoals het controleren van urine of het uitspuiten van oren.

 

POH
De praktijkondersteuner geeft volgens protocol zorg aan patiënten met een chronische aandoening zoals diabetes mellitus, COPD of hart- en vaatziekten. De huisarts stelt de diagnose en spreekt met de patiënt het beleid af. De POH voert dit beleid uit. Iedere drie of vier maanden spreekt zij in een eigen spreekuur met de patiënt over zijn ziekte en de gevolgen daarvan. Zo kan een patiënt gemotiveerd worden om meer te bewegen, te stoppen met roken of voorlichting krijgen over zijn aandoening.
De functie is volop in ontwikkeling. De POH-S lijkt zich de komende jaren door ontwikkelen tot praktijkverpleegkundige. Met een breder takenpakket dan nu het geval is.

 

De praktijkondersteuner ouderenzorg (POH-ouderenzorg) speelt een belangrijke rol bij de kwetsbare ouderen. Zij wordt ingezet om problematiek in kaart te brengen en om de zorg, als dat nodig is, beter te coördineren.
Praktijkondersteuners combineren vaak taken op het gebied van chronische aandoeningen met ouderenzorg.

 

POH-GGZ
De praktijkondersteuner GGZ richt zich op vraagverheldering bij psychische, psychosociale of psychiatrische klachten. Denk aan vermoeidheid, spanningshoofdpijn, depressie of relatieproblemen. Screenen van klachten, geven van kortdurende begeleiding of advies, doorverwijzen en casemanagement zijn onderdelen uit het takenpakket. Op verschillende plaatsen in het land wordt de meerwaarde van de POH-GGZ jeugd verkend. Het takenpakket is nog niet uitgekristalliseerd.

 

VS en PA
De VS en PA behandelen klachten die vaak voorkomen in de huisartsenpraktijk. Ze nemen een anamnese af, doen lichamelijk onderzoek en stellen een diagnose. De patiënt krijgt vervolgens een uitleg over zijn klacht, een advies of medicijnen voorgeschreven.

 

Onderscheid VS en PA met POH
De POH en POH GGZ bieden zorg na dat de patiënt een consult heeft gehad bij de huisarts. De huisarts stelt de diagnose of verzoekt om vraagverheldering als het gaat om psychische of psychosociale klachten. Dit is anders dan bij de VS en PA. Zij stellen net als een huisarts diagnoses, behandelen klachten en verwijzen als het nodig is naar het ziekenhuis of andere zorgverleners.