Stimuleringssubsidie voor 2019


 

Indienen voor 2018 niet meer mogelijk
Huisartsen en huisartsenorganisaties konden tot 15 april 2018 een aanvraag indienen voor de stimuleringssubsidie.

 

Nieuwe ronde in 2019
Vanaf najaar 2018 kunt u weer indienen voor het studiejaar dat start in september 2019.

 

Aanvraag ingediend?
Een onafhankelijke beoordelingscommissie heeft de aanvragen beoordeeld. Aanvragers hebben hierover bericht ontvangen. 

 

Vragen?
Stuur een e-mail naar beoordelingscommissie@stichtingkoh.nl of bel 040 – 231 06 20.