Stimuleringssubsidie voor 2019


 

Indienen voor 2018 niet meer mogelijk
Huisartsen en huisartsenorganisaties konden tot 15 april 2018 een aanvraag indienen voor de stimuleringssubsidie.

 

Nieuwe ronde in 2019
Vanaf januari 2019 kunt u weer indienen voor het studiejaar dat start in september 2019.

 

Aanvraag ingediend?
Een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de criteria. Voor 1 juni 2018 ontvangt u per e-mail bericht of uw aanvraag is toegekend of niet. Bij een toekenning krijgt u ook bericht over de hoogte van het bedrag.

 

Vragen?
Stuur een e-mail naar beoordelingscommissie@stichtingkoh.nl of bel 040 – 231 06 20.