Kenniscentrum Taakherschikking Eerste Lijn


                                                  

Op verzoek en met financiering van het ministerie van VWS, groeide KOH uit tot een landelijke kenniscentrum voor

taakherschikking in de eerste lijn. De overheid erkent de perspectieven die taakherschikking kan bieden en wil deze ontwikkeling verder stimuleren. In het onderhandelaars resultaat eerste lijn 2014-2017 hebben partijen met elkaar afgesproken dit thema de komende jaren verder uit te werken.

 

 

 

 

Taken herverdelen 

Door de zorg voor patiënten anders te organiseren kun je met een team van professionals, het huisartsgeneeskundige aanbod realiseren. Taakherschikking is een manier om te zorgen dat burgers een beroep kunnen blijven doen op de huisarts. Uiteraard is dit niet het enige antwoord op de problemen waar we voor staan in de zorg. Ontwikkelingen in de bijvoorbeeld ICT en medische technologie spelen ook een rol.

 

VS en PA extra aandacht

Taakherschikking is een jonge en complexe ontwikkeling. Met name de nieuwe functies van verpleegkundig specialist (VS) en physician assistant (PA) vragen ondersteuning. Voor implementatie op grotere schaal is meer gerichte begeleiding en coördinatie nodig. Op verzoek van het ministerie van VWS richt het kenniscentrum zich de komende jaren op de verdere uitrol van deze twee functies.

 

Meer vraag naar huisartsenzorg
De uitdaging voor overheid, burgers en professionals ligt in het toegankelijk en beheersbaar houden van de eerstelijnszorg met behoud van kwaliteit. De zorgvraag gaat de komende jaren groeien en veranderen. We worden ouder met alle problemen van dien. We blijven langer thuis wonen door wijzigingen in de financiering en de organisatie van de zorg. Dit heeft gevolgen voor de huisartsenvoorziening. De huisarts is immers het eerste aanspreekpunt voor patiënten bij gezondheidsproblemen.

Hebt u een vraag?