Werkt u als geestelijk verzorger thuis?


 

Het Centrum voor Levensvragen Zuidoost-Brabant, voorheen Geestelijke Verzorging thuis, zet geestelijk verzorgers thuis in voor begeleiding van palliatieve cliënten en hun naasten en mensen ouder dan 50 jaar met een zingevings- of levensvraag. Daarnaast geven wij advies en scholen zorgverleners, sociaal werkers en vrijwilligers over zingeving. Ook faciliteert het Centrum deelname van geestelijk verzorgers aan overlegvormen in de eerste lijn. 

 

De informatie op deze pagina is voor geestelijk verzorgers die aangesloten zijn bij het het Centrum voor Levensvragen Zuidoost-Brabant. Bent u geestelijk verzorger en wilt u lid worden van onze pool? Neem dan contact met ons op. 

 

Wilt u een client aanmelden die u zelf thuis gaat begeleiden?

Voor dat u de client aanmeldt kijk eerst of:

  • de client in de doelgroep valt
  • de hulpvraag hoort tot uw deskundigheid als geestelijk verzorger.

Als u op bovenstaande punten kunt antwoorden met ja, vul dan het aanmeldformulier in en stuur dit naar ons toe. Vervolgens ontvangt u een casusnummer. Zodra u dit nummer heeft kunt u de begeleiding starten. U heeft per client per jaar maximaal acht uren. Dat is inclusief indirecte tijd zoals administratie en overleg met de verwijzer. 

 

Als een hulpvraag niet bij u als geestelijk verzorger hoort, verwijs in dat geval de verwijzer of cliënt door naar een andere zorgverlener of instantie.

 

Naar het aanmeldformulier

 

Formulieren

Stuur na het afsluiten van de begeleiding binnen 14 dagen het ingevulde declaratie- én evaluatieformulier samen naar info@stichtingkoh.nl. Vermeld in de begeleidende e-mail het casusnummer, of neem het casusnummer op in de documentnamen van de formulieren. Wij gaan alleen over tot betaling als wij het declaratie- én evaluatieformulier in ons bezit hebben.  

 

Evaluatieformulier

 

Declaratieformulier consulten

 

Als geestelijk verzorger kunt u een vergoeding krijgen als u deelneemt aan overlegvormen in de eerste lijn zoals PaTz, PTO, mdo of moreel beraad. Dit geldt ook als u een scholing over zingeving geeft aan zorgverleners, sociaal werkers of vrijwilligers. Vraag altijd vooraf toestemming aan de coördinator van het Centrum voor Levensvragen. 

 

Declaratieformulier overlegvormen

 

Declaratieformulier nascholing

 

Contact

Hebt u vragen bel ons op 06 - 25177151 of stuur een e-mail