KOH zoekt huisarts voor Raad van Toezicht


 

KOH versterkt de huisartsenzorg door nascholing en taakherschikking. Professionals laten doen waar ze goed in zijn is onze missie, met als doel goede zorg voor de patiënt. Dit doen wij door het organiseren van scholingen voor huisartsen, doktersassistenten en andere praktijkmedewerkers. Maar ook door te helpen met het slim en op maat organiseren van de huisartsenvoorziening. Ook het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost-Brabant is ondergebracht bij KOH.

 

Onze organisatie is ingericht volgens het Raad van Toezicht model. Binnen dit model wordt gewerkt volgens de uitgangspunten en principes van de vigerende Health Care Governance-code. KOH bestaat uit een Raad van Bestuur en achttien medewerkers. De benoeming geschiedt op voordracht en/of met instemming van de LHV-Kring Zuidoost Brabant.

 

Wij zoeken
Een huisarts die bij voorkeur werkt in de regio Zuidoost-Brabant en die:

 • affiniteit heeft met de doelstellingen van onze organisatie
 • een duidelijke visie heeft op de inhoud en organisatie van de eerstelijns zorg
 • op afstand kan toezien en adviseren
 • in staat is tot onafhankelijke oordeels- en besluitvorming
 • bestuurlijke kennis en vaardigheden heeft of deze wil ontwikkelen
 • goede contactuele en representatieve vaardigheden heeft en kan samenwerken in teamverband
 • onafhankelijk is ten opzichte van interne en externe belangen.
 • eventuele belangentegenstellingen kan hanteren en er op een constructieve en zuivere wijze mee kan omgaan in het belang van de organisatie
 • beschikt over een relevant netwerk (eerste lijn, politiek, bestuurlijk, wetenschappelijk)
 • bestuurlijke dan wel onderwijskundige of wetenschappelijke ervaring heeft in de eerste lijn
 • kennis heeft van en perspectieven ziet voor (na)scholing, taakherschikking en/of innovatie
 • circa vier keer per jaar aanwezig kan zijn bij vergaderingen van de Raad van Toezicht

Wij bieden

De functie is onbezoldigd; er is vacatiegeldregeling.

 

Meer informatie
Hebt u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met mw. drs. E. Derckx, Raad van Bestuur, op telefoonnummer 040 – 231 06 20.

 

Uw reactie
Heeft u interesse in deze functie stuur dan uw motivatie en CV per e-mail naar mevrouw M. van den Brink, m.vandenbrink@stichtingkoh.nl. De sluitingstermijn is op 1 mei 2019. Mocht u relevante andere (neven)functies hebben dan vragen wij u die te beschrijven in uw CV of brief.