Antibiotica-allergie, of toch niet? | Online


Datum:
n.o.t.k.
Tijdstip:
20.00-21.30 uur (inloggen vanaf 19.45 uur)
Locatie:
Online
Accreditatie:
2 punten (KNMG, RSV, NAPA)
Prijs:
€ 0,00

Nadat u een antibioticakuur voorstelt aan de patiënt, vermeldt de patiënt ooit een allergische reactie op penicilline doorgemaakt te hebben. De patiënt wil niet starten met de kuur, maar vraagt om een alternatief. U ziet een registratie in het patiëntendossier, maar geen duidelijke diagnose. Wat is uw aanpak?

 

Een aanzienlijk aantal patiënten in de huisartsenpraktijk hebben een registratie van een antibiotica-allergie in hun medisch dossier. Deze registraties voor antibiotica-allergie zijn vaak onterecht en betreffen bijwerkingen van het antibioticum.

 

Maar liefst 90% van de geregistreerde antibiotica allergieën blijken geen, potentieel levensbedreigende, type-I allergieën te zijn. Dit leidt in de praktijk tot een alternatieve antibiotica keuze die mogelijk minder effectief is, mogelijk meer bijwerkingen heeft en antibioticaresistentie in de hand werkt.

 

Wanneer spreken we eigenlijk van een antibiotica allergie? Hoe onderscheiden we bijwerkingen van een allergische reactie? Wat is nodig voor een goede registratie? Wanneer is een verwijzing nodig?

 

Na deze nascholing:

  • Weet u meer over de definities, indeling en achtergronden bij antibiotica- en met name een penicilline-allergie;
  • Bent u zich bewust van de nadelige effecten van het label van een antibiotica-allergie in het patiëntendossier;
  • Heeft u meer kennis om te bepalen of het om een bijwerking of een allergische reactie gaat;
  • Kunt u klachten beter uitvragen en registreren om de antibiotische behandeling te verbeteren;
  • Maakt u kennis met het 'delabel'-project in het ETZ en kunt u hier uw voordeel mee doen;
  • Ontvangt u een handreiking voor een praktische aanpak om het aantal onterechte allergiemeldingen terug te dringen. 

Deze nascholing kunt u kosteloos volgen en wordt aangeboden door Rezisto; hét regionaal zorgnetwerk voor antibioticaresistentie voor Noord-Brabant en is opgericht om het ontstaan en de verspreiding van het resistente bacteriën in Brabant te voorkomen.

 

Docenten:
Frederieke de Bever, huisarts en lid Regionaal Coördinatie Team Rezisto
Marvin Berrevoets, internist-infectioloog Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ)
Theo Roovers, allergoloog ETZ
Aniek Adams, verpleegkundig consulent Infectieziekten ETZ en Verpleegkundig specialist i.o.