Congres GGZ in de huisartsenpraktijk


Datum:
n.o.t.k.
Tijdstip:
09-15 - 16.45 uur
Locatie:
Congrescentrum Igluu, Lichttoren 32, 5611 BJ, Eindhoven
Accreditatie:
6 punten NVvPO, V&VN, LV POH GGZ, KNMG
Prijs:
€ 195,00

Dit programma is tot stand gekomen door input van huisartsen en praktijkondersteuners GGZ. In samenspraak met de sprekers wordt de praktijkgerichte relevantie voor de huisartsenpraktijk gegarandeerd.

 

08.45 – 09.15 uur | Ontvangst en registratie
09.15 – 09.30 uur | Inleiding

09.30 – 10.15 uur | Plenaire opening: De kracht van verbinding

Jeroen Kloet vertelt over zijn eigen psychische kwetsbaarheid. Over hoe belangrijk het is om als patiënt écht gehoord te worden, samen op zoek te gaan naar een weg naar herstel met een professionele nabijheid in plaats van professionele afstand. Een inspirerend betoog met een boodschap die u zal bijblijven.
Jeroen Kloet, psychiater en ervaringsprofessional

 

10.15 – 12.30 uur | Masterclass inclusief korte pauze (keuze 1 uit 3)

 

1. Verwerken en versterken
Een trauma, meervoudig of enkelvoudig, kan een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en beloop van klachten voor de patiënt. Vroege onderkenning en behandeling van trauma gerelateerde klachten is dan ook van belang. Hoe doet u dat en wat dan? In deze masterclass zoeken we de verdieping op. U leert hoe u in de huisartsenpraktijk aan de slag kunt gaan met trauma gerelateerde klachten en wanneer verwijzing op zijn plaats is.

Annemarie Broekhuijsen, psychotherapeute/ GZ psycholoog

 

2. Een in-KOP-per
Het KOP-model gaat uit van de individuele kenmerken van de persoon, die een cruciale rol kunnen spelen bij het ontstaan en instandhouding van klachten. Hoe kunt u het KOP-model effectief inzetten bij relatieproblemen en emotieregulatie klachten? Dat leggen we u uit aan de hand van herkenbare casuïstiek. Boek, na het volgen van deze masterclass, resultaten op korte termijn.
Nathalie Haeck, GZ-psycholoog en Els Heene, klinisch psycholoog

 

3. Angst de baas
Klachten van angst en paniek hebben soms als oorzaak het doormaken van een (lichamelijke) nare ziekte waarin angst reëel is geweest en soms is er ogenschijnlijk geen duidelijke reden voor. Wanneer de klachten toenemen en niet meer functioneel zijn, is hulp geboden. Hoe begeleidt u de patiënt om met niet meer angst en bezorgdheid te reageren dan functioneel is. Help de patiënt de angst de baas te zijn.
Marlies Mertens, GZ psycholoog

 

12.30 - 13.15 uur | Lunch

13.15 - 14.30 uur | Workshopronde 1 (kies 2 uit 4)

 

4. Opgelost
Oplossingsgericht werken is een methodische en gestructureerde manier van bevragen om de patiënt weer in zijn kracht te zetten en de kijk op zijn of haar problemen te veranderen. Klinkt bekend en eenvoudig, maar is dat ook zo? Na het volgen van deze workshop heeft u uw kennis over oplossingsgericht werken weer op scherp gezet.
Herman de Hoogh, GZ psycholoog en Oplossingsgericht therapeut en trainer

 

5. Leef voluit
Psychische en lichamelijke klachten worden vaak als ingrijpend ervaren. Ze staan geluk in de weg. 'Leef voluit' is dan gemakkelijker gezegd dan gedaan. Acceptence en Commitment Therapy (ACT) is gebaseerd op het principe dat leed onlosmakelijk is verbonden met het leven. Hoe kunt u praktisch en concreet de patiënt begeleiden om nare omstandigheden meer te accepteren en aanvaarden. Tijdens deze workshop gaan we actief aan de slag met oefeningen die u direct kunt toepassen tijdens uw consult. We gaan ervan uit dat u de basisprincipes van ACT kent.
Marjolein Vleugel, GZ psycholoog en ACT Opleider

 

6. Schijn een lichtje op mij
Oververmoeidheid, behoefte aan slaap, concentratiestoornissen en donkere gedachten. Hoe vaak denkt u aan een winterdepressie of winterdip? Beiden verdienen serieuze aandacht. Welke interventies kunt u inzetten en heeft u daarbij wel eens gedacht aan lichttherapie? De resultaten van lichttherapie zijn indrukwekkend. (H)erken winter depressieve klachten en begeleid uw patiënt door de winter heen.
Lisette Rops, psychiater

 

7. Onverklaard maakt onbemind
U ziet regelmatig patiënten met onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Deze klachten maken een effectieve benadering lastig. Hoe krijgt u uw patiënt mee in het behandelplan? Welke bejegening is effectief? Hoe kunt u uw eigen gedrag als uitgangspunt nemen? U neemt praktische handvatten mee naar de spreekkamer om uw patiënt in beweging te krijgen.
Netty Versloot, psycholoog

 

14.30 – 14.45 uur | Pauze

14.45 – 16.00 uur | Workshopronde 2 (kies 2 uit 4)

16.00 – 16.45 uur | Plenair: Oploskoffie

We sluiten het congres af met een theatervoorstelling van Eva Nagel. Ze laat ons op indringende wijze zien wat de impact van suïcide voor de omgeving kan zijn. Oploskoffie, met liefde gemaakt. Zorg dat u dit niet mist.
Eva Nagel, theatermaakster en ervaringsdeskundige

 

Deze nascholing is mede mogelijk gemaakt door:

VGCt

Centrum45

Labyrinth in Perspectief