Voorwaarden ABCDE en BLS/AED training


 

KOH organiseert op verzoek van Huisartsenposten Oost-Brabant en SHoKo, samen met het Regionaal Ambulance Vervoer (RAV) Brabant-Zuidoost, de spoedtrainingen ABCDE en BLS/AED. Op deze pagina leest u onze voorwaarden voor deze twee trainingen.

 

Inschrijven BLS/AED
Inschrijven is alleen mogelijk voor:

 

  • huisartsen
  • derdejaars aios huisartsgeneeskunde (max. 1 per training)
  • waarnemend huisartsen
  • chauffeurs in dienst van SHoKo (max. 1 per training)

die zijn aangesloten bij of in dienst zijn van Huisartsenposten Oost-Brabant of SHoKo. Een derdejaars aios kan zich alleen inschrijven als de huisartsopleider lid is van de hierboven genoemde organisaties.

 

Inschrijven ABCDE

Inschrijven is alleen mogelijk voor:

 

  • huisartsen
  • waarnemend huisartsen
  • verpleegkundig specialisten werkzaam voor SHoKo (max. 1 per training)

U kunt zich alleen inschrijven via de website van KOH. Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u van ons per e-mail een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Uiterlijk tien werkdagen voor de training ontvangt u per e-mail een bevestiging van deelname en nadere informatie.

 

Als de training waarvoor u zich inschrijft vol is dan plaatsen wij uw naam op een reservelijst. Dit doen wij op volgorde van ontvangst. Bij een afmelding nemen wij contact op met de eerst volgende persoon op de reservelijst.

 

Betalen

Bent u huisarts, derdejaars aios huisartsengeneeskunde, verpleegkundig specialist of chauffeur en lid van, of in dienst van SHoKo? Dan hoeft u niet te betalen voor de spoedtrainingen.

Bent u huisarts of derdejaars aios huisartsengeneeskunde en lid van, of in dienst van Huisartsenposten Oost-Brabant? Dan hoeft u niet te betalen voor de spoedtrainingen.

Waarnemend huisartsen die een contract hebben met Huisartsenposten Oost-Brabant of met SHoKo krijgen na afloop een factuur van € 150,- voor deelname aan de ABCDE training en € 100,- voor de BLS/AED training.

 

Annuleren
U kunt uw inschrijving annuleren door ons een e-mail te sturen of het contactformulier op onze website in te vullen. Vergeet niet uw naam, de naam en datum van de spoedtraining te vermelden. De annuleringsdatum is de dag waarop wij uw e-mail of het contactformulier ontvangen.

 

Huisartsenposten Oost-Brabant en SHoKo brengen annuleringskosten bij u in rekening als u minder dan vijf werkdagen voor aanvang van de training annuleert. De kosten zijn:

  • ABCDE-training: € 150,-
  • BLS/AED-training: € 100,-

Iemand anders kan uw plaats innemen als u verhinderd bent. Laat ons dit per e-mail uiterlijk drie werkdagen van tevoren weten.

 

Annuleren of wijzigen door KOH
Als het aantal inschrijvingen naar ons oordeel onvoldoende is of als er een andere reden is waarom de training niet kan door gaan dan kunnen wij de bijeenkomst verschuiven naar een andere datum en/of tijdstip of annuleren. Als de nieuwe datum en/of tijdstip u niet schikt kunt u in dit geval de training kosteloos annuleren.