Lab-uitslagen bij nierfunctiestoornissen | Online


Datum:
n.o.t.k.
Tijdstip:
19.30 - 21.00 uur (log in om 19.15 uur)
Locatie:
Online
Accreditatie:
2 punten (NVvPO en V&VN)
Prijs:
€ 75,00

Kreatinine, eGFR, micro-albumine in urine. Allemaal bepalingen die passen bij een urine- en/of bloedonderzoek om vast te stellen hoe goed of slecht de nieren werken. Met behulp van de uitslag is het mogelijk om de nierfunctie te schatten. Het is belangrijk om tijdig te screenen op nierschade bij risicogroepen. De grootste groep patiënten met chronische nierschade wordt door u regelmatig gezien. Uw rol is belangrijk. U geeft educatie en bewaakt de medicatie en follow-up. Hb, calcium, kalium, fosfaat, natrium gebruikt u ter opsporing van (metabole) complicaties.


Wat zeggen deze bepalingen nu eigenlijk en hoe interpreteert u de uitslagen? Wanneer is een uitslag bij de ene persoon te hoog en bij de andere niet? Wat is de invloed van medicatie op de uitslag? Waarom zegt een eenmalig bloedonderzoek van de nierfunctie niet zoveel en wanneer is dan herhaling van het onderzoek nodig? Waar let u op bij de uitslagen van een patiënt van 47 jaar en bij een patiënt van 77 jaar met dezelfde klachten? Welke consequenties hebben afwijkende uitslagen voor het beleid en welke signalen zijn hierbij van belang?

 

Na het volgen van deze nascholing hebt u inzicht in:

  • De invloed van de leeftijd op de nierfunctie;
  • De invloed van medicatie op de uitslag;
  • De achtergrond van bepalingen ter opsporing van complicaties;
  • De referentie- en afkapwaarden;
  • Het beleid bij afwijkende uitslagen.

 

Spreker: Margo Molhoek, klinisch chemicus Diagnostiek voor U