POH congres


Datum:
n.o.t.k.
Tijdstip:
09.15 - 17.00 uur
Locatie:
Seats2Meet, Torenallee 24, 5617 BD, Eindhoven
Accreditatie:
6 punten NVvPO en V&VN
Prijs:
€ 200,00

Dit programma is tot stand gekomen door input van huisartsen en praktijkondersteuners/praktijkverpleegkundigen. In samenspraak met de sprekers wordt de praktijkgerichte relevantie voor de huisartsenpraktijk gegarandeerd.

 

08.45 – 09.15 uur | Ontvangst en registratie
09.15 – 09.30 uur | Inleiding

09.30 – 10.15 uur | Plenaire lezing: Het veranderende huisartsenteam

POH, PVK, PVH, SOH, VS, PA en de Praktijkmanager; we zien steeds meer verschillende professionals werkzaam in het huisartsenteam. Wie doet wat en waarom? Hoe versterken ze elkaar, waar liggen kansen en wat zijn aandachtspunten? In een vogelvlucht nemen we u mee in de wereld van Taakherschikking.
Emmy Derckx, bestuurder KOH en projectleider Kenniscentrum Taakherschikking Eerste Lijn

 

10.15 – 12.30 uur | Masterclass inclusief korte pauze (keuze 1 uit 3)

 

1. De coachende praktijkondersteuner
Hoe geeft u uw patiënt inzicht in zijn eigen beweegredenen, om keuzes te maken en eigenaarschap te nemen over de eigen gezondheid, om zo de beweging in te zetten naar verandering? Zonder dat u teveel goed bedoelde adviezen geeft en allerlei oplossingen aandraagt? Deze nieuwe manier van werken verlangt niet alleen veel van uw expertise, maar ook van uw kunde. Blijf uzelf ontwikkelen als coachende zorgprofessional, om (nog beter) in staat te zijn om uw werkwijze af te stemmen op de patiënt.
Karin Dubois, trainer Persoonsgerichte zorg 2.0

 

2. Voeding leeft!
Een tsunami van leefstijl gerelateerde chronische ziektes komt op ons af. Aanpassing van het voedingspatroon kan deze ziektes soms voorkomen of omkeren. De praktijk laat bijvoorbeeld steeds vaker zien dat door aanpassingen van voeding en leefstijl diabetes type 2 omkeerbaar is. Laat u inspireren en geef de betekenis van leefstijl voor de gezondheid de plek die het verdient: in uw spreekkamer als onderdeel van de behandeling.
Professor Hanno Pijl, endocrinoloog, hoogleraar diabetologie en lid van raad van advies van Stichting Je leefstijl als medicijn.

 

3. Is hard werken altijd slim?
Staat uw spreekuur onder druk? Moet u noodgedwongen overwerken of in de avonduren uw mails beantwoorden omdat u daar overdag niet aan toe komt? Wilt u alle tijd en aandacht kunnen besteden aan uw patiënt binnen de daarvoor gestelde tijd? Dat kan door het standaardiseren van uw werkzaamheden volgens de TWI-methode. Het doel is niet om harder maar om slimmer te werken. Neem in ieder geval één slimme oplossing mee naar uw dagelijkse praktijk en ervaar het verschil.
Selly van Roosmalen, POH en Margareth Heuveling, TWI trainer

 

12.30 – 13.15 uur | Lunchpauze

13.15 – 13.45 uur | Plenaire lezing: Eenzaam en alleen

"Vaak op het spreekuur met vage klachten". "Moeilijk in te schatten of iemand nu echt eenzaam is". "Gebrek aan tijd om echt in gesprek te gaan". "Patiënt is niet altijd gemotiveerd om de situatie voor zichzelf te verbeteren". Herkent u dit? In deze korte, maar krachtige presentatie meer over het herkennen, verwijzen en oplossen van eenzaamheid.
Arlette Verreck, coach aanpak eenzaamheid

 

13.45 – 14.45 uur | Workshopronde 1 (keuze 1 uit 4)

 

4. Het uitslagenportaal
Is uw interpretatie van de labuitslag de juiste? Kent u de toepasbaarheid van de labwaarden en welke vervolgstappen horen hierbij? Hoe betrouwbaar is de uitslag en wat heeft de patiënt hier aan? Wat legt u uit aan de patiënt? Aan de slag met de ins en outs van labwaarden.
Margo Molhoek, klinisch chemicus Diagnostiek voor U

 

5. Drukverlagend
Wat is de werking van de verschillende antihypertensiva? Op welke bijwerkingen en interacties dient u alert te zijn? Bent u voldoende op de hoogte van de behandeling van ongecompliceerde hypertensie? En welke invloed hebben leeftijd, comorbiditeit en/of etniciteit op de keuze van het antihypertensivum? We zetten het voor u op een rijtje.
Anja Vosters, apotheker

 

6. Het is de ouderdom
Wanneer ben je oud? En wat doet veroudering nu eigenlijk met uw patiënt? Trager in beweging, maar betekent dit ook dat mensen ook trager worden in hun denken? Hoe zorgen we ervoor dat we de patiënt niet overschatten, of juist onderschatten? Krijg inzicht in fysiologisch verouderingsproces, zodat u de vertaling kunt maken naar de spreekkamer.
John van der Stegen, specialist ouderengeneeskunde

 

7. Kent u de 'Surprise question'?
"Zou het mij verbazen wanneer deze patiënt binnen één jaar komt te overlijden?" Als het antwoord nee is, wat dan? Waar kunnen we dit op baseren en wat betekent dit voor de zorg van de patiënt? Hoe geven we in de huisartsenpraktijk betekenis aan Advanced Care Planning? Wat kan uw rol zijn in de vroegsignalering en in het palliatieve traject?
Marlie Spijkers, specialist ouderengeneeskunde en arts palliatieve geneeskunde

 

14.45 – 15.10 uur | Pauze
15.10 – 16.10 uur | Workshopronde 2 (keuze 1 uit 4)

16.10 – 17.00 uur | Plenaire afsluiting: Allemaal beestjes

Patiënten met een chronische aandoeningen lopen meer risico op een infectie, veroorzaakt door een virus of bacterie. Wat weet u van infectieziekten en de invloed hiervan op uw patiënten met bijvoorbeeld COPD? En waar staan we in onze strijd tegen antibioticaresistentie? Ter bescherming van de volksgezondheid is kennis, tijdige herkenning en behandeling van belang: bestrijden doen we samen!
Alfons Olde Loohuis, huisarts n.p. en Q-koorts deskundige

 

17.00 - 17.30 uur | Gelegenheid tot napraten

 

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

Boehringer Ingelheim

Rodersana