Weet wat je meet


Datum:
n.o.t.k.
Tijdstip:
19.00-21.30 uur (ontvangst vanaf 18.30 uur)
Locatie:
Strijp-Z, Tilburgseweg-West 100, 5652 NP, Eindhoven
Accreditatie:
2 punten NVvPO (V&VN ontvangt certificaat)
Prijs:
€ 65,00

Als doktersassistent of praktijkondersteuner doet u diagnostisch onderzoek bij cardiovasculaire aandoeningen. Het is dan belangrijk dat u weet wat u meet. In deze nascholing bespreken wij de bloeddruk, enkel-arm index, 24uurs en halfuurs bloeddrukmeting. Wat meet u, wat hoort u en waarom?

 

Na afloop:

  • weet u wat een enkel-arm index, 24 uurs bloeddrukmeting en halfuurs meting inhouden
  • weet u welke apparatuur u gebruikt (handmatig of elektronisch) bij de bloeddrukmeting en kent u de meetmethoden
  • weet u wat de indicaties zijn, bij wie u dit onderzoek doet en wat het beleid is
  • weet u welke factoren van invloed zijnkent u de streefwaarden voor de verschillende patiënten(groepen)
  • kunt u het onderzoek uitvoeren volgens de richtlijn
  • weet u welke voorlichting u geeft aan de patiënt

Docent: Aafke Snoeijen, kaderhuisarts CVRM