POH Jaarcongres 2016


Datum:
n.o.t.k.
Tijdstip:
08.30 - 17.00 (ontvangst en registratie vanaf 8.30 uur)
Locatie:
Seats2meet (Strijp S), Torenallee 24, Apparatenfabriek, 5617 BD, Eindhoven
Accreditatie:
6 accreditatiepunten toegekend door Kwaliteitsregister V&V - Register Zorgprofessionals - NVvPO
Prijs:
€ 155,00

Jaarcongres voor praktijkondersteuners Somatiek

 

PROGRAMMA
08.30 - 09.00 uur | Ontvangst en inschrijving
09.00 - 09.10 uur | Welkomstwoord

 

09.10 - 10.00 uur | Plenair: Welk type ben jij?

Er zijn geen eenduidige antwoorden op de vraag of, hoe en wanneer een gesprek over de laatste levensfase gevoerd wordt. Soms komt het terloops ter sprake in het spreekuur. Het is dan goed om je te realiseren dat jouw opvattingen over de laatste levensfase van invloed kunnen zijn op het gesprek. Middels korte videocases leren we in een kort, maar krachtige plenaire sessie over wat we kunnen waarnemen wat er nu verbaal en non-verbaal wel en niet handig is om te doen!

Bert Buizert, directeur van de Stichting STEM

 

10.00 - 11.00 uur | Parallelsessies workshops 1e ronde ochtend: (kies er twee uit 1 tot en met 3)

 

1. Koolhydraatbeperking S, M, L. Welke maat heeft je patiënt?
Sinds 5 februari 2015 is het koolhydraatbeperkte voedingspatroon één van de officiële voedingsadviezen van de NDF (Nederlandse Diabetes Federatie). Koolhydraatbeperkte voeding kan je meer behandelopties geven, daar waar je met reguliere adviezen bent 'vastgelopen'. Denk aan niet kunnen afvallen, hoog HbA1c met hoge dosering medicatie/insuline, of juist zeer wisselende bloedsuikers. Aan de slag met het advies van een koolhydraatbeperkte voeding, 'Streng, Matig of Licht'. Praktische toepassingen en waar op letten in de beginfase en het verdere verloop.

Harriët Verkoelen, diëtist, diabetesverpleegkundige en auteur

 

2. Aan de slag met labuitslagen bij ouderen
In deze workshop gaan we in op de fysiologische veranderingen die het ouder worden met zich meebrengt en de gevolgen daarvan voor de farmacotherapie. We staan stil bij geneesmiddelen gerelateerde klachten bij ouderen aan de hand van een aantal veel voorgeschreven medicatiegroepen. We oefenen aan de hand van labuitslagen bij ouderen om snel en zorgvuldig te interpreteren.

Carolien van der Linden, klinisch geriater en klinisch farmacoloog Catharina Ziekenhuis Eindhoven


3. Klinisch redeneren: de casus in kaart!
Klinisch redeneren is een term die je de laatste tijd regelmatig tegenkomt. Is dit nieuw? We mogen hopen van niet! Waarom dan toch aandacht hieraan besteden? In deze workshop gaan we de uitdaging aan om je bewust te laten worden dat je het klinisch redeneren vaker toepast dan dat je denkt. We brengen de casus in kaart! Volg deze workshop, zodat het continu cyclisch proces van klinisch redeneren weer fris op je netvlies staat!
Johanna Klaassen, opleidingsdocent Academie Gezondheidszorg

 

11.00 - 11.30 uur | Pauze

11.30 - 12.30 uur | Parallelsessies workshops 2e ronde ochtend
12.30 - 13.30 uur | Lunch

 

13.30 - 14.45 uur | Parallelsessies workshops 1e ronde middag: (kies er twee uit 4 tot en met 6)

 

4. Hoe zit het juridisch
Een dochter die belt voor de labuitslagen van haar vader. Een huisbezoek waar het een grote bende is. Op welk moment besluit je om de familie erbij te betrekken bij vermoeden van wilsonbekwaamheid? Dagelijks hebben we, meestal onbewust, te maken met zaken als beroepsgeheim en wils(on)bekwaamheid. Aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk staan we stil bij de beginsels en vuistregels bij beroepsgeheim en wilsonbekwaamheid.

Arie de Jong, huisarts en jurist


5. Reuma
Wist je dat voor patiënten met chronische inflammatoire reumatische aandoeningen er overeenkomsten zijn in het diabetesbeleid? Door hun aandoening worden niet alleen hun gewrichten, maar ook hun vaten aangetast door het chronische ontstekingsproces. Traditionele risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij deze patiëntengroep komen vaker voor dan gemiddeld. In deze workshop leggen we het accent op Reumatoïde Artritis en Jicht en de (medicamenteuze) therapieën. Je bent je bewust van jouw signaalfunctie en weet wat je zelf kunt doen.

Hanneke Knaapen-Hans, reumatoloog RadboudUMC


6. Een oudere slechthorende zoekt niet het geluid, maar de stilte op
Ben je op de hoogte van de verschijnselen van presbyacusis? Heb je een idee hoe een oudere met een gehoorstoornis in gezelschap met veel achtergrondlawaai hoort? Wist je dat geluid pijn kan doen? Wist je dat een apparaat dat fluit het juist WEL goed doet, maar dat alleen het hoorstukje niet goed zit? Wat zeg je als iemand je vertelt, dat zijn hoorapparaat in de kast ligt? Gedurende deze workshop word je bijgepraat en laten we je ook HOREN wat de gevolgen kunnen zijn van presbyacusis.

Conny Polleunis, audicien 

 

14.45 - 15.15 uur | Pauze
15.15 - 16.30 uur | Parallelsessies workshops 2e ronde middag
16.30 - 17.00 uur | Afsluiting en gelegenheid tot napraten

 

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Diagnostiek voor U, GlaxoSmithKline,
NovoNordisk, Teva Nederland,
PAMM