GGZ in verschillende culturen


Datum:
n.o.t.k.
Tijdstip:
19.15 - 22.00 (Ontvangst vanaf 19.00 uur)
Locatie:
Hotel De Rooi Pannen, Kaakstraat 1, 5623 AD, Eindhoven
Accreditatie:
3 punten (KNMG NVvPO) en accreditatie wordt bij de V&V aangevraagd
Prijs:
€ 98,00 | Huisartsen
€ 88,00 | Overigen
Inschrijven vóór:
z.s.m.

GGZ in verschillende culturen

 

In navolging op de plenaire lezing 'Cultuur en Religie' tijdens het POH-GGZ Congres op 6 november 2014 bieden wij op uw verzoek de verdiepende nascholing aan!  Stichting KOH biedt deze aan in samenwerking met Stichting Voorlichters Gezondheid.

 

Voor migranten kan het lastig zijn om hun klachten, vragen of gevoelens goed te verwoorden. De taalbarrière, maar ook verschillen in cultuur en religie spelen daarbij een rol. Psychische klachten worden niet altijd duidelijk verwoord of vertaald naar lichamelijke klachten. Gewoonten en rituelen die in het land van herkomst heel gebruikelijk zijn, worden door de professional niet altijd herkend, begrepen of juist afgeraden!

 

Het beoefenen van psychiatrie bij mensen uit andere culturen, plaatst de hulpverlener voor aparte problemen en knelpunten. Hoe gaat u hier als professional mee om?

 

We bieden u een training aan op maat, om inzicht te geven in de culturele en religieuze aspecten die een grote rol spelen rondom psychiatrie binnen verschillende culturen. Ten behoeve van het aangaan van een vertrouwensrelatie, als ook ten behoeve van diagnostiek en behandeling bij migranten, is kennis omtrent de culturele en religieuze achtergrond van belang.

 

Onder andere door middel van casuïstiek en rollenspellen worden mogelijke situaties in kaart gebracht. Deze kennis geeft de hulpverlener een opening om met een patiënt en/of de familie het gesprek aan te gaan over gebruiken en tradities en hiermee het vertrouwen te winnen. Als het vertrouwen eenmaal gewonnen is, kan de hulpverlener mogelijk beter zijn of haar taken uitvoeren en worden haar advies eerder opgepakt. De patiënt zelf is en blijft uiteraard de belangrijkste informatiebron voor de wereld waarin hij leeft en waaruit hij komt.

 

N.B. Mocht je als Praktijkondersteuner somatiek geïnteresseerd zijn om hierbij aan te sluiten, dan is dat mogelijk.

 

Welkom!