Restklachten van COVID-19 | Online


Datum:
n.o.t.k.
Tijdstip:
19.00 - 21.00 uur (inloggen vanaf 18.45 uur)
Locatie:
Online
Accreditatie:
2 punten (LV POH-GGZ)
Prijs:
€ 50,00

Schommelende bloedsuikerwaardes, geen conditie, hoge bloeddruk, vaker kortademig, gewichtsverlies, rusteloosheid, nachtmerries, concentratieproblemen en eenzaamheid. Soms is er een duidelijke relatie met het coronavirus, soms ook niet. Inmiddels weten we dat het doormaken van COVID-19 gevolgen kan hebben voor het dagelijks functioneren van de patiënt of van invloed kan zijn op een chronische aandoening.

 

Er is nog geen wetenschappelijke literatuur beschikbaar over nazorginterventies. Wel weten we dat de impact van COVID-19 groot kan zijn. Om deze impact tijdig te signaleren en, zo nodig, te ondersteunen, is het van belang om zicht te hebben op welk domein de restklachten het meeste invloed hebben.

 

Na het volgen van deze nascholing:

  • hebt u een indruk over de impact van corona op het functioneren in het dagelijkse leven;
  • kunt u klachten in drie domeinen inventariseren; lichamelijk, cognitief en psychisch;
  • kent u de behandel- en/of verwijsmogelijkheden bij klachten in één of meerdere domeinen.

Deze nascholing is gebaseerd op de 'Gesprekslijst voor patiënten na corona' en op de 'Verwijshulp' welke ontwikkeld zijn door het kenniscentrum van Adelante (afdeling revalidatie) in samenwerking met Universiteit Maastricht. KOH organiseert deze nascholing in samenwerking met beide organisaties.

 

De inhoud van deze nascholing is ook relevant voor de POH/PVK en de POH-GGZ. Restklachten in het psychisch-, cognitief- en/of lichamelijk domein worden tijdig gesignaleerd en bespreekbaar gemaakt met de behandelaar. Daarnaast leert u wat andere disciplines kunnen bijdragen in het begeleiden van (post-)COVID-19 patiënten.

 

Sprekers
Jeanine Verbunt, Professor Revalidatiegeneeskunde
Nadia Heinen, huisarts

 

Met medewerking van:
Yvonne Curfs, ergotherapeut
Annemieke Fastenau, fysiotherapeut
Vera Baadjou, revalidatiearts
Annelies Duits, psycholoog
Jean Muris, huisarts en Professor Huisartsgeneeskunde