Opvoeden - het perspectief van migrantenouders


Datum:
n.o.t.k.
Tijdstip:
10.00 - 17.00 uur (ontvangst vanaf 09.45 uur en een pauze met lunch om 12.30 uur)
Locatie:
Gebouw Strijp-Z, Tilburgseweg-West 100, 5652 NP, Eindhoven
Accreditatie:
6 punten (SKJ, V&VN, NVvPO). Accreditatie wordt aangevraagd bij LV POH-GGZ.
Prijs:
€ 70,00

Niet-westerse migrantenouders hebben vaak andere opvattingen over opvoeden dan in de Nederlandse cultuur gebruikelijk is. Hoe gaat u op een open en effectieve manier het gesprek aan over opvoeden? In deze nascholing leert u gerichter en effectiever te communiceren met migrantenouders over opvoeding.


Tijdens deze scholing:

  • krijgt u handvatten om opvoedstijlen uit verschillende culturen te verenigen;
  • wordt u meer bewust van uw eigen referentiekader;
  • wordt u meer bewust van de verschillende culturele normen en waarden die aan opvoeding worden gegeven;
  • leert u migrantenouders adviseren of bijsturen zonder het contact te verliezen;
  • traint u uw communicatieve vaardigheden in het contact met migrantenouders.

De nascholing is praktisch opgezet. U kunt het geleerde meteen in praktijk brengen. Vanwege het interactieve karakter van deze nascholing worden maximaal 16 deelnemers toegelaten.


Deze online nascholing wordt mede mogelijk gemaakt door het Achterstandsfonds Zuidoost Brabant. De inhoud is tot stand gekomen in samenwerking met KOH en Pharos. Pharos is het landelijke expertisecentrum dat bijdraagt aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen.


Voorwaarde voor inschrijving
Hebt u in uw werk te maken met niet-westerse migranten? En werkt u in een huisartsenpraktijk in Zuidoost Brabant als POH-GGZ of POH-GGZ-Jeugd? Dan kunt u zich aanmelden voor deze nascholing.


Docent: Yodith Jacob, projectleider, adviseur trainer.
Acteur: Mohammed Terwis Omer.