In opdracht van de Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie


KOH organiseert deze nascholing in opdracht van Rezisto, mede namens LINK, ABR zorgnetwerk Holland West en ABR zorgnetwerk Euregio/Zwolle in het kader van de lancering van de IP audit app. 

 


december 2021

22 december
Infectiepreventie in het ziekenhuis; meten is weten | Online