Sandwichdagen Bewegingsapparaat


Datum:
n.o.t.k.
Tijdstip:
09.00-17.30 uur (ontvangst en registratie vanaf 8.30 uur)
Locatie:
Carlton De Brug, Arkweg 3-17, 5731 PD, Mierlo
Accreditatie:
6 punten
Prijs:
€ 250,00 | Geen abonnementhouder en VS/PA
€ 220,00 | Abonnementhouder
€ 120,00 | VS/PA i.o. of AIOS
Inschrijven vóór:
zo spoedig mogelijk

Sandwichdagen 'Als het bewegingsapparaat 'hapert'...'

Bewegen 'moet', maar dagelijks ziet de huisarts patiënten op het spreekuur die niet (meer) kunnen bewegen: een acuut knieletsel, steeds weer rugpijn, verstoorde coping van de pijn, jicht ("is het reuma, dokter?"), sportblessures, ... Goed onderzoeken, de juiste (differentiaal) diagnose stellen en een passend behandelplan kunnen veel last en ziekteverzuim voorkomen. Bent u vaardig (genoeg)?
Op deze dag ook aandacht voor de veelvoorkomende dagelijkse klachten ('de punten op de i'), maar ook voor de nieuwe inzichten en ontwikkelingen: hoe adequaat gebruik maken van de mogelijkheid om MRI aan te vragen? Is een anderhalve lijnvoorziening bewegingsapparaat ook in onze regio zinvol? Hoe besparen we veel kosten en moeite bij onze vele artrosepatiënten? Welke technische hulpmiddelen zijn voor huisartsen en patiënten nuttig (bijvoorbeeld een app)?
Kortom, veel handvatten voor ons dagelijks werk, geboden door ondermeer enthousiaste huisartsen die zich tot kaderhuisarts bewegingsapparaat 'gespecialiseerd' hebben. Na deze sandwich worden vaardigheidstrainingen aangeboden.

Welkom!

Ad de Boer, kaderhuisarts bewegingsapparaat
Thea Toemen, stafarts Stichting KOH
Annette Keepers, nascholingscoördinator Stichting KOH

 

PROGRAMMA
08.30 - 09.00 uur | Ontvangst en registratie
09.00 - 10.00 uur | Plenair

Welkom, opening
Thea Toemen

'De pijn gaat niet over...': van ergernis naar uitdaging!
De nieuwste inzichten in hoe en waarom patiënten verschillen in hun pijnbeleving en een praktisch handvat hoe we de patiënt beter kunnen helpen met meer werkplezier voor onszelf.
Dr. Albère Köke, fysiotherapeut/bewegingswetenschapper-pijnonderzoek

OCHTENDWORKSHOPS (keuze 2 uit 3)
10.00-11.00 uur | Workshopronde 1

1. De 'acute knie'... met druk van de sporter erbij...
Iedere maandagochtend op het spreekuur en het blijft lastig... Na deze presentatie gaat de druk van de jonge én oudere sporter ons weer veel gemakkelijker af, met voorkomen van onnodige diagnostiek, langdurige pijn en ziekteverzuim van de patiënt als 'winst'
Ineke Hussaarts, kaderhuisarts bewegingsapparaat

2. 'STarT Back Screening Tool'
Tegenwoordig het 'instrument' om bij al die patiënten, die met rugpijn op het spreekuur komen, snel duidelijkheid te scheppen voor de patiënt èn voor uzelf of een "goed advies" volstaat of dat meer nodig is. Met als doel langdurig rugleed voor te zijn, en de risicogroep eruit te filteren en die groep nog beter gericht te begeleiden (samen met de fysiotherapeut).
Wouter Boswinkel, kaderhuisarts bewegingsapparaat
Frans van der Kooij, kaderhuisarts bewegingsapparaat

3. Spalken, braces, instrumenten ...
Op de Olympische Spelen zagen we de mooiste voorbeelden: de laatste jaren lijkt 'alles' mogelijk op dit gebied. Na deze verrassende presentatie bent u goed op de hoogte en hebt u hulpmiddelen in handen gehad, waarvan u het bestaan niet kon vermoeden...
Frank Jol, medisch instrumentmaker

11.00 - 11.30 uur | Koffiepauze
11.30 - 12.30 uur | Workshopronde 2
12.30 - 13.30 uur | Lunchpauze
13.30 - 14.35 uur | Plenair

'In beweging' (13.30-13.45 uur)
Zelf even ervaren, hoe bewegingen gaan en voelen waarvan recent wetenschappelijk is aangetoond, dat ze echt heilzaam zijn voor lichaam en geest. Weet u het al?
Kees Tempel, Centrum voor Gezondheid en Bewegen, Eindhoven

Wat is nieuw? (13.45-14.35 uur)
Weer op de hoogte van recente ontwikkelingen. O.a. welke rol kan een kaderhuisarts bewegingsapparaat spelen, ook in de anderhalvelijns zorg?
Ad de Boer, kaderhuisarts bewegingsapparaat
Coen Jaspars, orthopedisch chirurg, Groot Eindhoven (MMC/CZE)

MIDDAGWORKSHOPS - (keuze 2 uit 3)
14.35-15.35 uur | Workshopronde 1

4. Jicht, diagnose, behandeling en cardiovasculaire prognose
Logisch, niet iedere rode grote teen is jicht. Maar hoe de diagnose toch vrij zeker stellen zonder verwijzing naar de 2e lijn? Prednison als eerste keus middel bij de acute pijnbehandeling? Bloeddruk meten bij een jichtpatiënt of zelfs CVRM? Het moet niet gekker worden.
Dr. Hein Janssens, huisarts

5. Vallen en opstaan
Valpreventie, osteoporose, risicovermindering ...Behandeling wel of niet zinvol, en hoe dan? De precieze kennis en adviezen voor dit wat 'ondoorzichtige' deel van onze zorg voor ouderen.
Peter van Rijswijk, kaderhuisarts bewegingsapparaat

6. 'Alle' sportblessures op een rij...
De basisprincipes van het denken bij overbelasting en blessures. In deze presentatie sportblessures op een rij en vele praktische kennis en tips om adequaat om te gaan met al die grote en kleine blessures, waarmee sporters naar ons spreekuur komen.
Willemien van Teeffelen, sportarts


15.35 - 16.00 uur | Theepauze
16.00 - 17.00 uur | Workshopronde 2
17.00 - 17.30 uur | Gelegenheid tot napraten

 

 

Deze Sandwichdagen worden mede mogelijk gemaakt door:

Astellas Pharma, Astra Zeneca, Boehringer-Ingelheim, Diagnostiek voor U, Disporta, GlaxoSmithKline,
Meda Pharma, Novo Nordisk, Pfizer, Stichting PAMM en 
Teva Pharma