Palliatieve zorg bij migranten


Datum:
n.o.t.k.
Tijdstip:
17.00-21.45 uur
Locatie:
Gebouw Strijp-Z, Tilburgseweg-West 100, 5652 NP, Eindhoven
Accreditatie:
3 punten (ABAN)
Prijs:
€ 30,00

Interculturele palliatieve zorg: 'In gesprek over leven en dood'

De groep (oudere) niet-westerse migranten die palliatieve zorg nodig heeft groeit. Zij hebben ook behoefte aan die zorg. Toch maken zij er nu minder gebruik van, deels omdat de geboden zorg niet aansluit bij hun opvattingen en wensen. Dat leidt tot onvrede bij zowel de patiënt en zijn familie als bij de zorgverlener zelf. Goede voorlichting kan zorgverleners helpen goed aan te sluiten bij de patiënt.


17.00 – 17.45 uur | Ontvangst met kopje soep en stokbrood
17.45 – 18.30 uur | Plenair

 

De laatste levensfase zorgt in migrantengezinnen voor dilemma's die deels voortkomen uit botsende waarden en normen. Over welke dilemma's hebben we het dan? Wat zijn botsende waarden en normen om de laatste levensfase van zes groepen Nederlanders met een migratieachtergrond? En hoe waar zijn uw eigen vooronderstellingen?
Gudule Boland, Pharos

 

18.30 – 19.15 uur | Lichte warme maaltijd
19.15 – 20.00 uur | Workshopronde 1 (keuze 1 uit 3)

 

Er worden filmfragmenten ingezet tijdens de workshops. Deze filmfragmenten laten een dilemma zien in een gezin met een ernstig ziek persoon. Die dilemma's komen voort uit botsende waarden en normen:

  1. Pijnbestrijding versus een helder hoofd houden
  2. Autonomie (individuele beslissingen) versus familiebeslissingen (wij-cultuur)
  3. Zo lang mogelijk leven versus kwaliteit van leven (doorbehandelen) 

20.00 – 20.15 uur | Pauze
20.15 – 21.00 uur | Workshopronde 2 (keuze 1 uit 3)
21.00 – 21.30 uur | Plenair

 

Stel u voor, morgen komt een van uw patiënten, een oude Turks-Nederlandse meneer met diverse chronische klachten op uw spreekuur. Hoe introduceert u uw wens om het eens over proactieve zorgplanning te hebben? En wat gaat u na het volgen van deze bijeenkomst anders doen?

 

 

Deze nascholing wordt mede mogelijk gemaakt door het Achterstandsfonds Zuidoost Brabant en het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant. De inhoud is tot stand gekomen in samenwerking met KOH en Pharos. Pharos is het landelijke expertisecentrum dat bijdraagt aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen.

 

Voorwaarde voor inschrijving:
Heeft u in uw werk te maken met (oudere) niet-westerse migranten en werkt u in een huisartsenpraktijk in Zuidoost Brabant als huisarts, praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige, verpleegkundig specialist, physician assistant of als verpleegkundige in de thuiszorg? Dan kunt u zich aanmelden voor deze nascholing.