Sandwichdagen | VARIA


Datum:
n.o.t.k.
Tijdstip:
09.00-17.30 uur (ontvangst en registratie vanaf 8.30 uur)
Locatie:
Carlton De Brug, Arkweg 3-17, 5731 PD, Mierlo
Accreditatie:
6 punten
Prijs:
€ 250,00 | Geen abonnementhouder, VS/PA
€ 220,00 | Abonnementhouder
€ 120,00 | VS/PA i.o. of AIOS

Welkom namens de voorbereidingscommissie: Annelies Lucas, Marlieke Mateijsen, Sicco Steenhuisen, Leonie Tabor, Paul Wouda en Judith Neijssen.

PROGRAMMA
08.30- 9.00 uur  | Ontvangst en registratie
09.00-10.00 uur | Plenair

Welkom
Judith Neijssen, huisarts, stafarts Stichting KOH

Als je op de HAP iets overkomt...
Het BOT (Bedrijfsopvangteam) is er voor jou!!
Schokkende gebeurtenissen kunnen van grote invloed zijn op het welzijn van alle medewerkers op onze huisartsenposten en in onze huisartsenpraktijken. Soms lukt het verwerken ervan niet helemaal op eigen kracht. Dan kan een schokkende ervaring een trauma worden. Het BOT team met de BOT buddy's biedt dan emotionele ondersteuning van eigen collega's, zowel voor kortdurende begeleiding als voor langdurige ondersteuning bij een ernstig incident, calamiteit, claim of tuchtzaak. De kracht van het BOT en de BOT buddy is dat eigen collega's de opvang doen en dus weten wat je doormaakt. Door snel in gesprek te gaan over de ervaring houd je regie over je eigen verwerkingsproces. In deze plenaire bijeenkomst aandacht voor de verwerking van een ervaring en hoe het BOT en de BOT buddy functioneert binnen de huisartsenpost.
Marlieke Mateijsen, huisarts
Carla Auer, Manager Trauma Nazorg Groep, trainer/supervisor

Help een klacht! Wat nu?
Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over hun huisarts. Iedere huisarts krijgt echter wel eens te maken met onvrede van patiënten. De ervaring van de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland (SKHZN) is dat een transparante communicatie deze onvrede effectief op kan lossen. In beginsel gaat de huisarts zelf het gesprek aan, soms komt onvrede rechtstreeks bij de SKHZN terecht. De meeste klachten worden via bemiddeling afgehandeld. Een kleine groep klagers legt de klacht ter beoordeling voor aan de klachtencommissie. We presenteren hier aan de hand van enkele ervaringen hoe dit in zijn werk gaat en... hopelijk krijgt u er zelf nooit mee te maken!
Marlieke Mateijsen, huisarts
Carla Auer, Manager Trauma Nazorg Groep, trainer/supervisor
Anneke Hulshof, klachtenfunctionaris
Jiske Prinsen-den Ridder, secretaris klachtenregeling

OCHTENDWORKSHOPS (keuze 2 uit 3)
10.00-11.00 uur | Workshopronde 1

1. Hoe gaan we zelf om met fouten en klachten?
'Alle dokters maken fouten, maar praten we erover?'
Wij dokters maken allemaal fouten en hebben aan het einde van onze carrière ons eigen kerkhof, wordt wel eens cynisch gezegd. Praat u weleens met collega's of naasten over uw fouten? Wat kunnen de emotionele gevolgen zijn bij u als hulpverlener na het maken van een fout of betrokkenheid bij een calamiteit of klacht? Communiceert u er met de patiënt of zijn familie over? Do's en don'ts. Kunt u lering trekken uit een fout of klacht? In deze workshop trachten we deze aspecten interactief aan de orde te laten komen.
Marlieke Mateijsen, huisarts
Gerda Zeeman, coach en gynaecoloog-perinatoloog

2. Terug uit de Tropen
Een van uw patiënten krijgt koorts, kort na een vakantie in Thailand. Een andere patiënt komt met een huidafwijking na een zakenreis in het Midden-Oosten. En een migrant uit uw praktijk heeft chronische buikklachten. Is er sprake van een universele aandoening of is het een tropische ziekte? Wat doet u in de eerste lijn en wanneer stuurt u door? Aan de hand van casuïstiek worden veel voorkomende klachten bij reizigers besproken.
Ad van Esch, reizigersgeneeskundige, docent Health Education en huisartsenopleiding Radboudumc

3. Positieve Psychologie
Na een korte inleiding over de positieve psychologie ('wat is het') laten we u deze nieuwe manier van tegen klachten aankijken (mindset zo onduidelijk) ervaren. We introduceren het denken in mogelijkheden in plaats van in klachten en beperkingen. In korte videofragmenten laten we dat zien, maar vooral gaan we praktisch aan de slag. U oefent vooral met 'oplossingsgerichte therapie', waarmee de patiënt ondersteund wordt in de eigen zelfredzaamheid. U leert het differentiatieschema, en de essentiële vragen en opmerkingen om het gesprek richting te geven. Na de workshop bent u, door uw kennis van de patiënt, beter in staat om uw POH-ggz aan te sturen/ te begeleiden. Veel POH-ers zijn ook al bekend met, of lerende in, het oplossingsgericht werken.
Sicco Steenhuisen, huisarts
Annemarie Broekhuijsen, Psychotherapeut en GZ-Psycholoog

11.00-11.30 uur | Koffiepauze
11.30-12.30 uur | Workshopronde 2
12.30-13.30 uur | Lunchpauze
13.30-14.15 uur | Plenair

Evernote/Life Hacking
Huisarts Bart Timmers introduceerde Evernote in zijn praktijk. Hij laat zien hoe hij het voor alle praktijkmedewerkers en voor het delen van formele zaken, zoals protocollen en dergelijke, inzet, alsook voor het delen van medische artikelen vanuit zijn eigen map. Daarnaast ziet hij Evernote als geweldige tool om medische informatie snel terug te vinden. Verder gebruikt hij het voor de huisartsenopleiding. Ongetwijfeld een boeiend kijkje in de keuken van een zakelijke Evernote gebruiker. In een huisartsenpraktijk gaat veel informatie om. Het verwerken van alle post, informatie en veranderingen kost al zo'n twee uur per dag. Bart leert veel van de tips van Lifehacking.nl, die besparen hem dagelijks veel tijd. Hij laat ons zien hoe hij dat doet!
Bart Timmers, huisarts en huisartsopleider

MIDDAGWORKSHOPS (keuze 2 uit 3)
14.15-15.30 uur | Workshopronde 3

4. Zo heurt het
Na opfrissen van anatomie en functie van het gehoororgaan passeert de differentiaal diagnose van gehoorstoornissen de revue. Ook hyperacusis, recruitment en tinnitus komen aan bod. Mogelijkheden voor diagnostiek door de huisarts zelf worden benoemd. Wist u dat de wet- en regelgeving van 1 januari 2013 meer mogelijk maakt? Zo ziet u hoe u een patiënt met een presbyacusis direct kunt verwijzen naar een audicien. Dit alles en nog meer 'hoort' u in deze workshop.
Paul Wouda, huisarts
J.P. de Mönnink, KNO arts

5. Kilo's kwijt, maar zwaar op de hand?
Twee jaar na bariatrische chirurgie draagt de chirurg de zorg voor de patiënt weer aan u over. U hebt vast ook patienten in de praktijk die al langer geleden bariatrische chirurgie hebben gehad. Welke zorg hebben ze nodig? Of liever: op welke problemen moet u bedacht zijn, hoe pakt u dat aan en wat kunt u dan voor hen betekenen? In deze workshop zetten we alles voor u op een rij, inclusief de praktische geheugensteuntjes.
Annelies Lucas, huisarts
Frans Smulders (Catharina Ziekenhuis), Francois van Dielen (MMC), chirurgen
Ronald Erdtsieck (MMC), Jerome Kisters (Catharina Ziekenhuis) internisten
Noor Schuilwerve (MMC), Gerbrand van Hout (Catharina Ziekenhuis), psychologen

6. De D van 'D-dimeer' en van 'DTO'
U kunt Diep Veneuze Trombose vaak zelf behandelen, zegt de nieuwe NHG-standaard. Dat begint bij het opsporen, de diagnostiek. Wanneer zet U de D-dimeer test in? Doet U deze zelf? Ook bij het vermoeden op longembolie? Hoe doen uw collegae dat? Wat is doelmatig handelen? In deze workshop wordt dit thema uitgediept. Tevens maakt u kennis met de nieuwe vorm van DTO (Diagnostisch Toets Overleg), ontwikkeld door de 5 regionale laboratoria samen met Meetpunt Kwaliteit.
Leonie Tabor-Mulder, huisarts
Philip Kuijper (MMC), Karin Nabbe (DvU), Hans Soons (St Anna Ziekenhuis), Klinisch Chemici

15.30-16.00 uur | Theepauze
16.00-17.15 uur | Workshopronde 4

Afsluiting met een drankje voor wie wil

De Sandwichdagen worden mede mogelijk gemaakt door: Astra Zeneca,
Boehringer Ingelheim bv, Diagnostiek voor U, Pfizer, Sanofi, Stichting PAMM