DA congres spoedzorg | Online


Datum:
n.o.t.k.
Tijdstip:
09.00-15.30 uur (log op tijd in voor het begin (08.45 uur))
Locatie:
Online congres
Accreditatie:
6 punten
Prijs:
€ 185,00
Inschrijven vóór:
13 november 2020

Online programma

 

08.45 - 09.00 uur | Log alvast in

09.00 - 09.15 uur | Opening

 

09.15 - 09.45 uur | Plenaire lezing: Wel of geen spoed?
Bij het triagegesprek is het belangrijk alert te zijn op alarmsignalen. De ABCDE-methode
helpt u om een snelle inschatting te maken van het toestandsbeeld van de patiënt. Leer meer over deze methode en wat u zelf al kunt doen om de overdracht van patiënt naar huisarts goed te ondersteunen.

 

09.45 - 10.45 uur | Workshopronde 1 (keuze 1 uit 5)

 

1. Ademnood bij kinderen
Hoe omschrijft u het toestandsbeeld bij een kind dat kortademig of acuut benauwd is? Wanneer en wat overlegt u met de huisarts? Op basis van de triagewijzer en de ABCDE-systematiek leert u de ingangsklacht goed uit te vragen en de urgentie te bepalen. Leer meer over de beelden die kunnen passen bij het benauwde kind.

 

2. Wat zien we over het hoofd?
Soms lijkt hersenletsel in eerste instantie licht te zijn, maar heeft dit toch klachten als gevolg. Zo ontwikkelt een subacuut of chronisch subduraal hematoom zich sluipend. Ook een CVA of TIA kan onopgemerkt blijven. Alertheid is daarom geboden. Denk hierbij aan stollingsremmers. Leer meer over de signalen van hersenletsel en de gevolgen.

 

3. Triagevalkuilen
Een moeder belt voor haar zoontje met buikpijnklachten. De assistente hoort 'krampend', denkt aan buikgriep en volstaat met een telefonisch advies. De patiënt blijft thuis met wat later een blinde darmontsteking blijkt. Teveel in diagnoses denken, leidt ertoe dat de ernst van de hulpvraag gemist kan worden met als gevolg een onjuiste inschatting van de urgentie. Ga aan de slag met triagevalkuilen.

 

4. Bacteriële spoed
Koorts bij kinderen is vaak een belangrijke reden om naar de huisartsenpraktijk te bellen. Het niet onderkennen van een ernstige of levensbedreigende infectieziekte kan grote gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk ernstige bacteriële infecties, zoals een sepsis op tijd te herkennen. De doktersassistente heeft een belangrijke rol. U schat in óf en zo ja hoe snel het kind gezien moet worden door de huisarts.

 

5. Vreemd gedrag
De term vreemd gedrag dekt een scala aan toestanden die het gevolg kunnen zijn van delier, beginnende dementie, psychose, intoxicatie, medicatie, alcohol of ontregeling van diabetes. Hoe maakt u onderscheid tussen somatische en psychiatrische oorzaken van een verwarde patiënt? Hoe stelt u in het eerste contact de patiënt gerust en krijgt u tegelijkertijd een duidelijk beeld van de situatie?

 

10.45 - 11.15 uur | Koffiepauze
11.15 - 12.15 uur | Workshopronde 2 (keuze 1 uit 5)
12.15 - 13.00 uur | Lunchpauze
13.00 - 14.00 uur | Workshopronde 3 (keuze 1 uit 5)

 

6. Onredelijkheid vraagt begrenzing
Welke typen verbaal agressief gedrag herkent u aan de telefoon of aan de balie? Hoe begrenst u een gesprek zonder uzelf te verliezen in uw eigen emotie? Leer hoe u met kleine aanpassingen een onredelijk gesprek soms eenvoudig en snel kunt de-escaleren en begrenzen.

 

7. Snelheid geboden
Een patiënt heeft klachten als moeheid, veel zweten en kan niet zitten of liggen. Het ECG is normaal. Later blijkt de patiënt toch een hartinfarct te hebben doorgemaakt. Vage klachten die niet direct aan hartproblemen doen denken vragen om uw aandacht voor een vroegtijdige herkenning van een hartinfarct. En wat weet u van sekse specifieke verschillen in de presentatie van hartklachten?

 

8. Barbaarse stenen
Wat zijn klachten die naast de bekende koliekpijn passen bij nier- of galstenen? Welke voorzorg kunt u uitvoeren als de huisarts niet direct beschikbaar is? De huisarts geeft u de opdracht voor een injectie. Wat moet u weten over pijnstilling bij koliekpijn? Hoe gaat het verder na het spoedconsult en hoe kunt u de huisarts ondersteunen bij de nazorg? Leer ook meer over het aanvullend onderzoek dat de huisarts kan aanvragen en hoe de behandeling eruit ziet bij aanhoudende klachten.

 

9. 0900-0113
Hoe klein uw bijdrage misschien ook is, het kan wel een onmisbare schakel zijn om suïcidaliteit te herkennen. Blijf uzelf trainen in het leren herkennen van signalen van suïcidale gedachten. U krijgt handvatten aangereikt die u meeneemt naar de dagelijkse praktijk. Deze helpen u om het onderwerp bespreekbaar te maken.

 

10. Kleine traumatologie
Wat zijn de meest voorkomende sportblessures en kleine trauma's? Hoe urgent dienen deze te worden beoordeeld? Aan de telefoon mist u de fysieke triage om blessures en letsel goed te beoordelen. Hoe maakt u toch een goede inschatting om meer schade te voorkomen?

 

14.00 - 14.15 uur | Koffiepauze
14.15 - 15.20 uur | Workshopronde 4 (keuze 1 uit 5)