Presentielijst toetsgroep


 

Binnen twee weken na afloop van de bijeenkomst moet de presentielijst in ons bezit zijn. Maak een scan of foto en stuur die naar: accreditatie@stichtingkoh.nl.  

 

Toetsgroep online? 

De bestaande systematiek van het indienen van het jaarplan, verslag en presentielijst blijft van kracht. Al begrijpen we natuurlijk dat een paraaf nu niet mogelijk is. We vertrouwen op jullie integriteit.

 

Gebruik onze presentielijst   

 

Maak zelf een presentielijst