Presentielijst toetsgroep


 

Binnen twee weken na afloop van de bijeenkomst moet de presentielijst in ons bezit zijn. Maak een scan of foto en stuur die naar: accreditatie@stichtingkoh.nl.  

 

Gebruik onze presentielijst   

 

Maak zelf een presentielijst