Toetsgroepen


 

Eens in de 5 jaar moet u zich laten herregistreren. Daarvoor moet u voldoen aan een aantal eisen. Een van de voorwaarden is dat u per 5 jaar 200 uur geaccrediteerde nascholing volgt. Ten minste 10 uur daarvan moet intercollegiale toetsing zijn onder begeleiding van een EKC.

 

Intercollegiale toetsing kan zijn fto (farmacotherapeutisch) en dto (diagnostisch) toetsgroeponderwijs. Maar u kunt ook denken aan supervisie- en intervisiegroepen. De aanwezigheid van een EKC bij deze bijeenkomsten is verplicht. Deze bijeenkomsten kunt u door ons laten accrediteren als u een abonnement heeft of de accreditatieservice afneemt.

 

Toetsgroepen moeten ieder jaar vóór 15 januari een jaarplan indienen bij KOH. In het plan staan de data en onderwerpen van de bijeenkomsten. Het is mogelijk om in de loop van het jaar een datum of onderwerp aan te passen. Lees de voorwaarden. Na iedere bijeenkomst maakt de EKC een verslag en levert de presentielijst in bij KOH. Wij schrijven vervolgens de door de PAM toegekende accreditatiepunten bij in het persoonlijk dossier van de huisarts.

 

Verpleegkundig specialist (VS)

Verpleegkundig specialisten die deelnemen aan toetsgroepen in Zuidoost-Brabant kunnen deze bijeenkomsten door ons laten accrediteren. Dit kan alleen als u een abonnement heeft of de accreditatieservice afneemt.

 

Werkt u als physician assistant (PA) in een huisartsenpraktijk en u wilt ook accreditatiepunten voor uw deelname aan een toetsgroep in Zuidoost-Brabant, neem dan contact met ons op. 

 

Specialist Ouderengeneeskunde

Neemt u samen met huisartsen deel aan intercollegiale toetsing zoals een fto of een PATZ bijeenkomst? Wilt u hiervoor accreditatiepunten? Dat kan als u zich aanmeldt voor onze accreditatieservice

 

Stel uw vraag