Voorwaarden presentielijst


 

Als u zelf een presentielijst maakt zorg dan dat onderstaande punten vermeld staan:

 

 • naam organisatie
 • titel nascholing/bijeenkomst
 • datum nascholing/bijeenkomst
 • ID-nummer

 

 • achternaam deelnemer
 • voorletters deelnemer (géén voornaam)
 • functie deelnemer
 • BIG-nummer (alleen voor huisarts, VS, verpleegkundige)
 • beroepsorganisatie (NAPA, NVvPO, V&VN, LV POH GGZ, NVDA/KABIZ)
 • relatienummer beroepsorganisatie
 • handtekening

 

Zorg ervoor dat de deelnemers naam, functie en indien relevant het BIG-nummer invullen. Ook de handtekening is nodig.