Presentielijst


 

Binnen twee weken na afloop van de nascholing moet de presentielijst in ons bezit zijn. Maak een scan of foto en stuur die naar: accreditatie@stichtingkoh.nl. Vergeet niet het ID-nummer te vermelden.  

 

 

Gebruik onze presentielijst  Maak zelf een presentielijst