Presentielijst


 

Binnen twee weken na afloop van de nascholing moet de presentielijst in ons bezit zijn. Dit kan per e-mail of post. Vergeet niet het ID-nummer te vermelden.  

 

 

Gebruik onze presentielijst  Maak zelf een presentielijst